Cerca de text


5 documents rellevants a la consulta.

'sijpko' apareix 5 vegades a 5 documents
'wijk' apareix 5 vegades a 5 documents


Primera nidificació d'ànnera blanca (Tadorna tadorna) a Formentera (Balears) en1995  - Wijk, Sijpko
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1995, Vol. 10, pp. 37-39
Resum-abstract: First nesting of Shelduck (Tadorna tadorna) in Formentera (Balearic Islands) in 1995. Following the colonisation of Ibiza, one pair of Sheldilck (Tadorna tadorna) at the Estany Pudent in 1995 produced the first breeding record for Formentera. Given the particular conditions of the nesting area, a permanent colonisation is doubtful.
Matèries en català: Ànecs Formentera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ducks Spain Formentera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.6932125 - 3 p. - Ver registro completo

Atlas de nidificantes de la isla de Formentera (Baleares). 1995  - Wijk, Sijpko ; Jaume, Jaume
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1996, Vol. 11, pp. 13-34
Resum-abstract: Se presenta l'atles dels aucells nidificants de l'illa de Formentera (Balears) realitzat durant l'any 1995, així com dels illots circumdants (s'Espardell i s'Espalmador). Se registren trenta-nou espècies nidificants, de les quals dues ho fan de manera irregular: el mussol (Otos scops) i la titina groga (Motacilla flava iberiae): mentre que quatre se registren per primera vegada a l'illa: la polla d'aigua (Gallinula chloropus), l'ànnera blanca (Tadorna tadorna), la boscarla de canyet (Acrocephalus scirpaceus) i el reiet (Regules ignicapillus). Dues espècies se registran com a nidificants probables: el fumaren (Hvdrobates pelogicus melitensis), i el cuc (Cucolus canoros). Així mateix se presenta una estimació quantitativa de les poblacions de cada espècie així com la seva distribució a l'illa en quadrícules de 5x5 km. Finalment s'analitza l'evolució de l'avifauna en els darrers 30 anys. ; Se presenta el atlas de las aves nidificantes de la isla de Formentera (Baleares) realiado durante el año 1995, así como de los islotes circundantes (s'Espardell y s'Espalmador). Se citan treinta y nueve especies nidificantes, de las cuales dos lo hacen de forma irregular: el autillo (Oros scops) y la lavandera boyera (Motacilla flava iberiae); mientras que cuatro se citan por primera vez en la isla: la polla de agua (Gallinula chloropus), el tarro blanco (Tadorna tadorna), el carricero común (Acrocephalus scirpaceus) y el reyuezuelo listado (Regulas ignicapillus). Dos especies se citan como nidificantes probables: el paiño europeo (Hvdoobates pelagicus melitensis) y el cuco (Caculos canoros). Asimismo se presenta una estimación cuantitativa de la poblaciones de cada especie así como su distribución en la isla en cuadrículas de 5 x 5 Km. Finalmente se analiza la evolución de la avifauna en los últimos 30 años.
Matèries en català: Ocells Formentera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Formentera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.35457 - 22 p. - Ver registro completo

Recompte hivernal d'ocells aquàtics i limícoles a les Balears  - Wijk, Sijpko ; Catchot, Santiago ; López-Jurado, Carlos
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 63-66
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ocells Inventaris ; Ocells Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Inventories ; Birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.0159273 - 4 p. - Ver registro completo

Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a Mallorca i Pitiüses, gener 1996  - Rebassa, Maties ; Suárez, Manuel ; Martínez, Oliver ; Wijk, Sijpko
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1995, Vol. 10, pp. 45-49
Resum-abstract: Winter censos of Wildfowl and Waders in Mallorca and Eivissa/ Formentera, January 1996. Results are shown of the census of Wildfowl and Waders carried out in January 1996 in the islands of Formentera, Eivissa and Mallorca, in 35 different localities. Up to 12.959 birds were counted, belonging to 58 species, what constitutes a record in number of species in relation to previous years.
Matèries en català: Ocells aquàtics Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Water birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.3466063 - 5 p. - Ver registro completo

Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 1998  - Heredero, Vicky ; Escandell, Raül ; Palerm, Joan Carles ; Wijk, Sijpko
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 111-115
Resum-abstract: Winter census of Wildfowl and Shorebirds in the Balearic Islands, January 1998. Results of the 1998 winter census of wildfowl and shorebirds from 47 localities of the Balearic Islands are summarized. Over 17.291 individuals belonging to 58 species were recorded. The most abundant species was Mallard Anas platyrhynchos, followed by coot Fulica atra. The great increase of Purple Gallinule Porphyrio porhyrio, species introduced into the Albufera of Mallorca in 1991, which consisted of 28 individuals and currently has an estimated population of 150 is remarkable. There was a count of three Marbled teal Marmaronetta angustirostris, species who also bred in 1997 in the Albufera of Mallorca.
Matèries en català: Ocells aquàtics Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Water birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.3466063 - 5 p. - Ver registro completo