Cerca de text


10 documents rellevants a la consulta.

palerm (13) carles (29) joan (34)


Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a Mallorca i les Pitiüses, gener de 2001  - Riera, Joan ; Palerm, Joan Carles
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2000, Vol. 15, pp. 19-26
Resum-abstract: Winter census of Wildfowl and Shorebirds in Mallorca and Eivissa/ Formentera, January 2001. Over 14.587 individuals belonging to 58 species have been recorded from 65 localities belonging to the islands of Mallorca, Eivissa and Formentera. A new species has been added to the list, the Whimbrel, Numenius phaeopus. In Mallorca there is a marked increase in Ardeidae and decrease in Coots Fulica atra and diving ducks. In Eivissa the numbers of Greater Flamingoes Phoenicopterus ruber are the same as in the year 2000, and in Formentera there is a decrease in Black-necked Grebe, Podiceps nigricollis.
Matèries en català: Ocells aquàtics Illes Balears ; Ocells aquàtics Inventaris ; Ornitologia
Matèries en anglès: Water birds Spain Balearic Islands ; Water birds Inventories ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.263754 - 8 p. - Ver registro completo

Densitats primaverals d'ocells al sudoest de l'illa d'Eivissa  - Palerm, Joan Carles ; Estarellas, Jaume
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 1-20
Resum-abstract: Densitats primaverals d’ocells al sudoest de l’illa d’Eivissa. Es presenten les densitats primaverals d’ocells observades a 4 ambients (conreus de secà, garriga i medi forestal d’orientació nord i d’orientació sud) de l’àntic Parc Natural de cala d’Hort, al sudoest de l’illa d’Eivissa. La major part de les 33 espècies detectades són reproductores i un grup important de 12 espècies són comunes als 4 hàbitats. La major diversitat específica i major densitat d’ocells han estat trobades als conreus que també presenten el major nombre d’espècies detectades a un únic ambient. Les densitats observades a garriga i medis forestals són semblants, si bé la garriga presenta unes dades lleugerament superiors i la densitat més baixa es dóna als boscos orientats a tramuntana. L’índex de biodiversitat de Shannon indica una major diversitat en el cas dels conreus, seguits dels pinars, on en el cas del d’orientació nord dóna un valor molt similar al dels conreus.Amb les nostres dades el menys divers seria la garriga. Després de resumir les dades per hàbitats es comenta l’informació referent a les espècies més representades a la zona d’estudi. En general, d’acord amb els principis de la biogeografia insular s’han observat densitats elevades per diverses espècies i en alguns casos a medis que en principi no són els més adients, el que seria conseqüència de l’aliviament ecològic o l’expansió dels nínxols, fenòmens típics a faunas insulars. ; Spring densities of birds in the south-west of the island of Ibiza. The spring densities of birds observed in four environments (cereal cultivations, garrigue, north-facing and south-facing woodland) are presented for the former Parc Natural de cala d’Hort, in the south-west of Ibiza. The majority of the 33 species detected are breeders and an important group of 12 species are common in all four habitats. The highest species diversity and density of birds were found in the cultivations, which also held the highest number of species detected in any habitat. The densities recorded in the garrigue and woodland environments were similar, although the results for the garrigue were slightly higher and the lowest density was in the eastern parts of the north-facing woodland. The Shannon biodiversity index indicated a highest diversity in the cultivations followed by the pinewoods, with a very similar value for the north-facing woodland as the cultivations. The least diverse from our data was the garrigue. Following presentation of the results per habitat, information is presented regarding the most representative species of the study area. In general, in keeping with the principles of island biogeography high densities were recorded for a number of species, in some cases in environments which in were apparently inadequate for such densities. This will be the consequence of reduced ecological competition and wider niche availability – typical phenomena of insular faunas.
Matèries en català: Ocells Eivissa ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Ibiza ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.263754 - 20 p. - Ver registro completo

Avifauna de ses Feixes d'Eivissa  - Martínez, Oliver ; Palerm, Joan Carles
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1998, Vol. 13, pp. 21-30
Resum-abstract: Es presenta l'estatus de l'avifauna de ses Feixes, una zona humida propera a la ciutat d'Eivissa amb elevats valors arquitectònics, culturals, etnològics i naturalístics. Malgrat això, la zona està patint un procés de degradació molt important que pot arribar a ser irreversible. En total, s'han registrat 141 espècies, de les quals 14 crien a la zona, n'excel·leixen els ràl·lids i els ocells de canyar. Ses Feixes és també un espai molt important per a l'hivernada i migració a les Pitiüses. La importància d'aquest espai s'incrementa pel fet que conté ambients molt poc representats a l'illa d'Eivissa, com és el cas del canyissar. ; Birds from ses Feixes d'Eivissa. The status of the bird species from ses Feixes, a marsh near the town of Eivissa, is presented in this study. Ses Feixes is an important area due to its architectural, cultural, ethnologic and natural values, but nowadays is suffering a critical degradation process. A total of 141 birds have been recorded of which 14 are breeding species in the area. There is also evidence that ses Feixes is also an important area for several species in winter. The presence of some habitats that are poorly represented in the rest of the island (1ike reed fields) produces an increment of the natural values of ses Feixes.
Matèries en català: Ocells Eivissa Ses Feixes ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Ibiza Ses Feixes ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.263754 - 10 p. - Ver registro completo

Nidificación del tarro blanco (Tadorna tadorna) en las Salinas de Eivissa en 1994 Nidificació d'ànnera blanca (Tadorna tadorna) a ses Salines d'Eivissa en 1994 - Palerm, Joan Carles ; Martínez, Oliver
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1994, Vol. 9, pp. 57-59
Resum-abstract: Nesting of the Shelduck (Tadorna tadorna) in Ses Salines (The salt flats) of Eivissa in 1994. The nesting of the shelduck (Tadorna tadorna) in Ses Salines des Cavallet has been confirmed, this being the fifth time their reproduction has been observed there in the last ten years. In view of this, we propose a change of status for the species in Eivissa, from an exceptional summer visitor to rare.
Matèries en català: Ocells Eivissa Ses Salines ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Ibiza Ses Salines ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.263754 - 3 p. - Ver registro completo

Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 1999  - Heredero, Vicky ; Santiago Catchot ; Palerm, Joan Carles ; Martínez, Oliver
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1998, Vol. 13, pp. 35-39
Resum-abstract: Winter census of Wildfowl and Shorebirds in the Balearic Islands January 1999. Results of the 1999 winter census of wildfowl and shorebirds from 42 localities of the Balearic Islands are summarised. Over 9.400 individuals belonging to 46 species were recorded. The low results are due to the lack of information on the most important wetland, Albufera de Mallorca. However 5 species surpass the last years average of individuals: Lapwing Vanellus vanellus, Black-necked Grebe Podiceps nigricollis, Golden Plover Pluvialis apricaria, Greater Flarningo Phoenicopterus ruber and black-winged Stilt Himantopus himantopus. Is also remarkable the presence of three Spoonbills Platelea leucorodia in Mallorca, in Menorca a Curlew Numenius arquata, and two Purple Gallinule Porphyrio porphyrio this last species extinguised in the rniddle of the current century in Menorca.
Matèries en català: Ocells aquàtics Inventaris ; Ocells aquàtics Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Water birds Inventories ; Water birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.759824 - 5 p. - Ver registro completo

Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 1998  - Heredero, Vicky ; Escandell, Raül ; Palerm, Joan Carles ; Wijk, Sijpko
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 111-115
Resum-abstract: Winter census of Wildfowl and Shorebirds in the Balearic Islands, January 1998. Results of the 1998 winter census of wildfowl and shorebirds from 47 localities of the Balearic Islands are summarized. Over 17.291 individuals belonging to 58 species were recorded. The most abundant species was Mallard Anas platyrhynchos, followed by coot Fulica atra. The great increase of Purple Gallinule Porphyrio porhyrio, species introduced into the Albufera of Mallorca in 1991, which consisted of 28 individuals and currently has an estimated population of 150 is remarkable. There was a count of three Marbled teal Marmaronetta angustirostris, species who also bred in 1997 in the Albufera of Mallorca.
Matèries en català: Ocells aquàtics Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Water birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.759824 - 5 p. - Ver registro completo

Registres ornitològics  - Riera, Joan ; González, Juan Miguel ; López-Jurado, Carles ; Martínez, Oliver ; Palerm, Joan Carles
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2000, Vol. 15, pp. 51-156
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.0078592 - 106 p. - Ver registro completo

Registres ornitològics  - Rebassa, Maties ; Sunyer, Josep ; López-Jurado, Carlos ; González, Juan Miguel ; Catchot, Santiago ; Escandell, Antoni ; Palerm, Joan Carles ; Martínez, Oliver
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1996, Vol. 11, pp. 57-118
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ocells ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.631877 - 62 p. - Ver registro completo

Registres ornitològics  - Rebassa, Maties ; Sunyer, Josep ; López-Jurado, Carlos ; González, Juan Miguel ; Pons, Martí ; Mascaró, Josep ; Martínez, Oliver ; Palerm, Joan Carles
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 133-199
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Inventories ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.631877 - 67 p. - Ver registro completo

Els noms d'aucells recomanats en l'àmbit balear  - Mayol, Joan ; Jurado, Jesús R. ; Costa, Santi ; Escandell, Antoni ; Moll, Francesc ; Palerm, Joan Carles ; Rayó, Miquel ; Miralles, Joan ; Ramon, Magdalena ; Barceló, Bàrbara
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2006, Vol. 21, pp. 1-13
Resum-abstract: Els noms d’aucells recomanats en l’àmbit balear. El present article inclou la llista de noms d’aucells d’ús recomanat a l’àmbit balear, elaborat per ornitòlegs de totes les illes, amb la supervisió de la Universitat de les Illes Balears, i descriu els objectius i el procés amb els quals ha estat elaborada. ; Recommended names of birds in the Balearic context. This article includes the list of recommended bird names for use in the Balearic context, developed by ornithologists from all the islands, under the supervision of the University of the Balearic Islands, and describes the objectives and the process which led to their determination.
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.2558944 - 13 p. - Ver registro completo