Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'bartomeu' apareix 1 time
'nadal' apareix 1 time


Aus capturades a Mallorca, període 1970-1982  - Nadal, Bartomeu
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 21-32
Resum-abstract: Aus capturades a Mallorca, període 1970-1982. El present article exposa unes llistes d’aus capturades a Mallorca i portades a embalsamar al meu taller. Les espècies llistades són solament aquelles que tenen un especial interès per la seva raresa a Mallorca i s’han obviat moltes espècies més comunes. Aquestes llistes completen les que l’autor va anar publicant a la revista Ardeola des de l’any 1958 fins el 1969. ; Birds captured during the years 1970-1982 in Mallorca. This article gives the lists of birds captured inMallorca and embalmed in Tomeu Nadal’s workshop. The species listed are only those of special interest for their rarity in Mallorca. The most common species have been omitted. The article ends with the lists published by the author in the magazine Ardeola during the years 1958- 1969.
Matèries en català: Ocells Captura Mallorca ; Ornitologia
Matèries en anglès: Bird trapping Spain Mallorca ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.066477 - 12 p. - Ver registro completo