Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

guijarro (6) antonio (7) jose (23)


Annex I: resum meteorològic  - Guijarro, José Antonio
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 277-281
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Precipitacions (Meteorologia) Mesurament ; Ornitologia
Matèries en anglès: Precipitation (Meteorology) Measurement
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.117791 - 5 p. - Ver registro completo

Annex I: resum meteorològic  - Guijarro, José Antonio
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2006, Vol. 21, pp. 253-257
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Precipitacions (Meteorologia) Mesurament ; Ornitologia
Matèries en anglès: Precipitation (Meteorology) Measurement ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.117791 - 5 p. - Ver registro completo

Annex I: resum meteorològic  - Guijarro, José Antonio
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2008, Vol. 23, pp. 247-253
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia Bibliografia ; Ornitologia
Matèries en anglès: Precipitation (Meteorology) Measurement ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.117791 - 7 p. - Ver registro completo

Annex I: resum meteorològic  - Guijarro, José Antonio
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 273-278
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Precipitacions (Meteorologia) Mesurament ; Ornitologia
Matèries en anglès: Precipitation (Meteorology) Measurement ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.117791 - 6 p. - Ver registro completo

Annex I: resum meteorològic. El temps a les illes Balears durant l'any 2009 - Guijarro, José Antonio
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 261-267
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Meteorologia Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Meteorology Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.117791 - 7 p. - Ver registro completo

Annex I: resum meteorològic  - Guijarro, José Antonio
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2004, vol. 19, pp. 271-275
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia Bibliografia ; Ornitologia
Matèries en anglès: Precipitation (Meteorology) Measurement ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.117791 - 5 p. - Ver registro completo