Cerca de text


141 documents rellevants a la consulta.

'comite' apareix 143 vegades a 143 documents
'editorial' apareix 141 vegades a 141 documents


Annex I: resum meteorològic  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1994, Vol. 9, pp. 137-138
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Precipitacions (Meteorologia) Mesurament ; Ornitologia
Matèries en anglès: Precipitation (Meteorology) Measurement ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 2 p. - Ver registro completo

Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 289-296
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 8 p. - Ver registro completo

Novetats bibliogràfiques  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1992, Vol. 7, pp. 117-118
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia Bibliografia ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology Bibliography ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 2 p. - Ver registro completo

Cites ornitològiques  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 40-72
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 33 p. - Ver registro completo

Cites ornitològiques  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 27-62
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ocells Inventaris ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Inventories ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 35 p. - Ver registro completo

Annex II: estatus de l'avifauna balear  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 251-256
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ocells Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 6 p. - Ver registro completo

Congressos i reunions  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 115-116
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia Congressos ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology Congresses ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 2 p. - Ver registro completo

Annex II: estatus de l'avifauna balear  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2012, Vol. 27, pp. 217-228
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 12 p. - Ver registro completo

Balanç d'anellament  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1988, Vol. 3, pp. 45-48
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology Balearic Islands Spain ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 4 p. - Ver registro completo

Presentació  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, p. 1
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 1 p. - Ver registro completo

Annex III: llista de rareses  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2003, Vol. 18, pp. 263-264
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 2 p. - Ver registro completo

Annex II: estatus de l'avifauna balear  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1998, Vol. 13, pp. 179-184
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ocells Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 6 p. - Ver registro completo

Activitats ornitològiques durant 2008  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2008, Vol. 23, pp. 213-237
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 25 p. - Ver registro completo

Introducció  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1987, Vol. 2, p. 1
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 1 p. - Ver registro completo

Ressenyes bibliogràfiques  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 239-246
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia Bibliografia ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology Bibliography ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 8 p. - Ver registro completo

Ressenyes bibliogràfiques  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 269-271
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia Bibliografia ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology Bibliography ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 3 p. - Ver registro completo

Annex I: resum climatològic  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, p. 119
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Precipitacions (Meteorologia) Mesurament ; Ornitologia
Matèries en anglès: Precipitation (Meteorology) Measurement ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 1 p. - Ver registro completo

Ressenyes bibliogràfiques  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2003, Vol. 18, pp. 237-243
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia Bibliografia ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology Bibliography ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 7 p. - Ver registro completo

Annex III: llista de rareses  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2013, Vol. 28, pp. 218-219
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 2 p. - Ver registro completo

Annex II: estatus de l'avifauna balear  - Comité editorial
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1996, Vol. 11, pp. 159-164
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ocells Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7293863 - 6 p. - Ver registro completo

Mostrant des de 1 fins a 20 de 141 documents resultat següent de la cerca