Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

'bernat' apareix 4 vegades a 4 documents
'amengual' apareix 4 vegades a 4 documents


Annex I: resum meteorològic  - Amengual, Bernat
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 261-268
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.9211144 - 8 p. - Ver registro completo

Annex I: resum meteorològic  - Amengual, Bernat
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2013, Vol. 28, pp. 196-205
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.9211144 - 10 p. - Ver registro completo

Annex I: resum climatològic  - Amengual, Bernat
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2012, Vol. 27, pp. 209-216
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.9211144 - 8 p. - Ver registro completo

Annex I: resum meteorològic. El temps a les illes Balears durant l'any 2010. Resum anual - Amengual, Bernat
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2010, Vol. 25, pp. 249-257
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Meteorologia Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Meteorology Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.9211144 - 9 p. - Ver registro completo