Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

antoni (26) aguilo (2) josep (24)


Anuari de l'avifauna balear. 1985-1986  - Aguiló, Josep Antoni
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1985-86, Vol. 1, pp. 1-5
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ornitologia Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology Balearic Islands Spain ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.973392 - 5 p. - Ver registro completo