Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Annex I: resum meteorològic
Autor/es Comité editorial
Matèries en català: Precipitacions (Meteorologia) Mesurament ; Ornitologia
Matèries en anglès: Precipitation (Meteorology) Measurement ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2000, Vol. 15, pp. 187-191
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess