Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anellament
Autor/es Garcias, Pere ; Ramos, Enric
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 63-67
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess