Examina


Efectivos reproductores y productividad del halcón peregrino Falco peregrinus brokeii en las islas Pitiüses (Baleares)  - García, David
Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 19-24 - 6 p. - 
Ver registro completo
Efectos de 10 años de protección de s’Albufereta y consecuencias de la gestión sobre la población de aves acuáticas en invierno en s’Albufereta y s’Albufera de Mallorca  - Herrero, Carlos; Vicens, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 27-36 - 10 p. - 
Ver registro completo
El corbmarí (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) a Menorca: recompte de parelles reproductores i paràmetres reproductius  - Pablo, Fèlix de; Catchot, Santiago
Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 13-16 - 4 p. - 
Ver registro completo
El milano real Milvus milvus en Menorca (Islas Baleares): situación y conservación  - Pablo, Félix de; Pons, Juana Maria
Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 47-52 - 6 p. - 
Ver registro completo
El perill d'introduir espècies exòtiques a les Illes: el cas del mufló i del francolí a Mallorca  - Traveset, Anna
Anuari Ornitològic de les Balears 1994, Vol. 9, pp. 3-11 - 9 p. - 
Ver registro completo
El programa de conservació del Voltor negre Aegypius monachus a Mallorca al 2002  - Tewes, Evelyn
Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 59-69 - 11 p. - 
Ver registro completo
El segon any de seguiment d'aucells comuns a les Balears  - Mayol, Joan
Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 19-34 - 16 p. - 
Ver registro completo
El seguiment d'aucells comuns a les Balears (SAC) 2005/06  - Mayol, Joan
Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 45-57 - 13 p. - 
Ver registro completo
El seguiment d'aucells comuns a les Balears (SAC) 2006/07  - Mayol, Joan
Anuari Ornitològic de les Balears 2006, Vol. 21, pp. 55-65 - 11 p. - 
Ver registro completo
El voltor (Aegypius monachus) a Europa, un pas endavant en la seva recuperació  - Tewes, Evelyn
Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 2-8 - 7 p. - 
Ver registro completo
Els aucells silvestres a les rondaies mallorquines d'Antoni Maria Alcover: una nova aproximació  - Rayó i Ferrer, Miquel
Anuari Ornitològic de les Balears 1996, Vol. 11, pp. 3-11 - 9 p. - 
Ver registro completo
Els controls de virots (Calonectris diomedea) nidificants a l'arc sud-oest de Mallorca i Cabrera  - Mayol Serra, Martí
Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 15-20 - 6 p. - 
Ver registro completo
Els noms d'aucells recomanats en l'àmbit balear  - Mayol, Joan; Jurado, Jesús R.; Costa, Santi; Escandell, Antoni; Moll, Francesc; Palerm, Joan Carles; Rayó, Miquel; Miralles, Joan; Ramon, Magdalena; Barceló, Bàrbara
Anuari Ornitològic de les Balears 2006, Vol. 21, pp. 1-13 - 13 p. - 
Ver registro completo
Els recomptes d'aucells al parc natural de s'Albufera de Mallorca  - Vicens, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 35-44 - 10 p. - 
Ver registro completo
Encarregats d'àrea: una xarxa de col·laboradors per a la conservació dels aucells  - Viada, Carlota
Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 87-91 - 5 p. - 
Ver registro completo
Estat actual del projecte d'atlas d'aucells nidificants de Mallorca  - Avellà, Xisco; González, Juan Miguel
Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 7-11 - 5 p. - 
Ver registro completo
Estat de conservació de la població d'abellerol Merops apiaster a Mallorca  - Adrover, Jaume
Anuari Ornitològic de les Balears 2010, Vol. 25, pp. 15-27 - 13 p. - 
Ver registro completo
Estatus de l'avifauna de sa Dragonera i des Pantaleu  - González, Joan Miguel
Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 57-67 - 11 p. - 
Ver registro completo
Estatus del alimoche Neophron percnopterus en Menorca, islas Baleares  - Pablo, Félix de
Anuari Ornitològic de les Balears 2000, Vol. 15, pp. 3-9 - 7 p. - 
Ver registro completo
Estatus del milano negro Milvus migrans en Menorca  - De Pablo, Félix; Pons, Juana Maria
Anuari Ornitològic de les Balears 1998, Vol. 13, pp. 31-34 - 4 p. - 
Ver registro completo
Estructura, funcionament i projectes de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)  - Gargalló, Gabriel
Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 93-96 - 4 p. - 
Ver registro completo
Estudi per a la conservació de la colònia de virots (Calonectris diomedea) a l'illot del Pantaleu  - Jaume, Jaume; Suárez, Manuel
Anuari Ornitològic de les Balears 1994, Vol. 9, pp. 51-54 - 4 p. - 
Ver registro completo
Evolució de la població dels ardeids al parc natural de s'Albufera de Mallorca  - Vicens, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 2003, Vol. 18, pp. 27-36 - 10 p. - 
Ver registro completo
Evolució poblacional de l’arpella Circus aeruginosus a s’Albufera de Mallorca, 1988-2011/12  - Vicens, Pere; Herrero, Carlos
Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 1-21 - 21 p. - 
Ver registro completo