Examina


Campanya d'anellament  - Garcias, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 73-77 - 5 p. - 
Ver registro completo
Campanya de control de la població de gavina de cames grogues a Balears'89  - Mejías, Rosa
Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 18-20 - 3 p. - 
Ver registro completo
Campanyes d'anellament  - Garcias, Pere; Ramos, Enric
Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 103-107 - 5 p. - 
Ver registro completo
Captura de un paiño de swinhoe Oceanodroma monorgis en el islote de ses Bledes, Cabrera Captura d'un petrell de swinhoe Oceanodroma monorgis a l'illot de ses Bledes, Cabrera - Mcminn, Miguel; Dietrich, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 67-94 - 28 p. - 
Ver registro completo
Captura de una pardela cenicienta Calonectris diomedea diomedea con una edad de 26 años en el parque nacional de Cabrera  - Rodríguez, Ana; Mcminn, Miguel
Anuari Ornitològic de les Balears 2000, Vol. 15, pp. 35-36 - 2 p. - 
Ver registro completo
Captura ocasional per òliba Tyto alba d'escarabats de Sant Joan Polyphylla fullo en una zona d'emergència massiva  - Mas, Rafel E.
Anuari Ornitològic de les Balears 2008, Vol. 23, pp. 47-51 - 5 p. - 
Ver registro completo
Causes d'entrada d'aus al centre de recuperació de fauna silvestre del COFIB 2003-04  - Parpal, Lluís
Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 79-98 - 20 p. - 
Ver registro completo
Cens d’àguila calçada Hieraætus pennatus a Balears al 2009 i estat de conservació  - Viada, Carlota; Pablo, Félix de
Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 1-15 - 15 p. - 
Ver registro completo
Cens i seguiment de la població nidificant de Milana Milvus milvus a Mallorca, any 2000  - Muñoz, Antoni; Riera, Joan
Anuari Ornitològic de les Balears 2000, Vol. 15, pp. 27-32 - 6 p. - 
Ver registro completo
Cites ornitològiques  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 40-72 - 33 p. - 
Ver registro completo
Cites ornitològiques  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 27-62 - 35 p. - 
Ver registro completo
Cites ornitològiques  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1988, Vol. 3, pp. 15-44 - 30 p. - 
Ver registro completo
Cites ornitològiques  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1987, Vol. 2, pp. 10-32 - 24 p. - 
Ver registro completo
Codificación de marcas de lectura a distancia  - Cañas, Charo; Garrido, Héctor; Calderón, Juan
Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 51-60 - 10 p. - 
Ver registro completo
Comentaris a les llistes d'aus capturades a Mallorca de B. Nadal, període 1970-1982  - Jurado, Jesús R.; Vicens, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 33-36 - 4 p. - 
Ver registro completo
Comportament del puput Upupa epops: Postura d'ales esteses i coll romput  - Mas, Rafel E.; Carrasco, Gemma
Anuari Ornitològic de les Balears 2003, Vol. 18, pp. 73-77 - 5 p. - 
Ver registro completo
Conclusions de la segona trobada d'aucellers de les Balears  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 97-98 - 2 p. - 
Ver registro completo
Confirmación de cría de la pardela balear Puffinus mauretanicus en el islote de es Bosc, parque natural de Cala d'Hort, Ibiza  - Igual, José Manuel; Afán, Isabel; Santana, Carles; Oro, Daniel
Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 11-13 - 3 p. - 
Ver registro completo
Confirmación de la nidificación del ánade azulón Anas platyrhynchos en la isla de Formentera  - García, David; Costa, Santiago
Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 59-60 - 2 p. - 
Ver registro completo
Congressos i reunions  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 115-116 - 2 p. - 
Ver registro completo
Congressos i reunions  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 89-90 - 2 p. - 
Ver registro completo
Congressos i reunions  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1987, Vol. 2, pp. 39-41 - 3 p. - 
Ver registro completo
Congressos i reunions  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 78-81 - 4 p. - 
Ver registro completo
Congressos i reunions  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1988, Vol. 3, pp. 55-56 - 2 p. - 
Ver registro completo
Conservació de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a l'illa de Menorca  - Triay, Rafel
Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 15-20 - 6 p. - 
Ver registro completo
Contribució a l'estudi de les colònies de virot (Calonectris diomedea) i noneta (Hydrobates pelagicus) de l'arxipèlag de Cabrera  - López-Jurado, Carlos; Jaume, Jaume; King, Jon; Mestre, Toni; Rebassa, Joan Mario
Anuari Ornitològic de les Balears 1992, Vol. 7, pp. 29-38 - 10 p. - 
Ver registro completo
Contribució al coneixement de l'estatus de la moixeta voltonera Neophron percnopterus a Mallorca  - Adrover, Jaume
Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 11-18 - 8 p. - 
Ver registro completo
Contribució al coneixement de les procellariiformes a l'illa de Menorca  - Catchot, Santiago
Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 3-12 - 10 p. - 
Ver registro completo
Contribució al coneixement del status de les bosquetes (Gènere Hippolais) a les illes Balears  - Garcias, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 43-47 - 6 p. - 
Ver registro completo
Contribución a la situación del cormorán moñudo en Menorca (Islas Baleares)  - Pablo, Fèlix de
Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 99-107 - 9 p. - 
Ver registro completo
Control de aves invasoras en las islas Baleares  - Álvarez-Pola, Carmen; Muntaner, Jordi
Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 67-71 - 5 p. - 
Ver registro completo
Control de població de gavines  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1988, Vol. 3, pp. 9-10 - 2 p. - 
Ver registro completo
Corpetasses (Phalacrocorax carbo) amb anelles de color  - Catchot, Santiago
Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 25-27 - 3 p. - 
Ver registro completo
Creences sobre alguns ocells i la seva relació amb pedres virtuoses diverses  - Rayó i Ferrer, Miquel
Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 55-62 - 8 p. - 
Ver registro completo
Creences sobre alguns ocells i la seva relació amb pedres virtuoses diverses (i 2)  - Rayó i Ferrer, Miquel
Anuari Ornitològic de les Balears 1992, Vol. 7, pp. 39-46 - 8 p. - 
Ver registro completo
Cria possible de pinsà trompeter Bucanetes githagineus a Mallorca  - Llabrés, Xavier
Anuari Ornitològic de les Balears 2010, Vol. 25, pp. 51-55 - 5 p. - 
Ver registro completo