Examina


Ús de l'abocador de son Reus per part de la població de Milana Milvus milvus a Mallorca  - Adrover, Jaume
Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 37-47 - 11 p. - 
Ver registro completo
Ús del seguiment d’aus comunes per a l’establiment de taxes de canvi anual. El cas de la sól·lera Emberiza calandra a Mallorca  - Rebassa, Maties
Anuari Ornitològic de les Balears 2013, Vol. 28, pp. 17-22 - 6 p. - 
Ver registro completo