Examina


Segona nidificació de l'àguila d'albufera, Circus pygargus, a l'illa de Mallorca  - Cayuela, Emilio; Mayol, Joan
Anuari Ornitològic de les Balears 2001, Vol. 16, pp. 65-68 - 4 p. - 
Ver registro completo
Seguiment de la colònia d'avisadors (Himantopus himantopus) al Salobrar de Campos, 1991  - Garcias, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 29-34 - 6 p. - 
Ver registro completo
Seguiment de la colònia de cria de virot Calonectris diomedea a l'illot des Pantaleu  - Genovart, Meritxell
Anuari Ornitològic de les Balears 2001, Vol. 16, pp. 23-27 - 5 p. - 
Ver registro completo
Seguiment de la població reproductora de Puffinus yelkouan mauretanicus al Parc Nacional de Cabrera, 1993  - Aguilar, Juan Salvador
Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 51-53 - 3 p. - 
Ver registro completo
Seguiment via satèl·lit de la migració d’un exemplar suec d’àguila peixatera Pandion haliaetus hivernant a Mallorca  - Muñoz, Antoni
Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 57-65 - 9 p. - 
Ver registro completo
Servei d'avifauna de Son Reus  - Viada, Carlota
Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 24-26 - 3 p. - 
Ver registro completo
Sexat per anàlisi cromosòmic del voltor negre  - Mejías, Rosa
Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 12-13 - 2 p. - 
Ver registro completo
Situació de l'àguila peixetera Pandion haliaetus a l'illa de Menorca  - Triay, Rafel
Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 31-40 - 10 p. - 
Ver registro completo
Situació de la milana Milvus milvus a Mallorca  - Adrover, Jaume; Muñoz, Antoni; Riera, Joan
Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 41-45 - 5 p. - 
Ver registro completo
Situació de la queca Botaurus stellaris a s'Albufera de Mallorca  - Vicens, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 95-104 - 10 p. - 
Ver registro completo
Situació del Tirulil·lo camanegra (Charadrius alexandrinus) a Mallorca  - Garcias, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 1995, Vol. 10, pp. 25-33 - 9 p. - 
Ver registro completo
Situació dels falconiformes nidificants a la Península de Llevant de Mallorca  - Muñoz, Antoni
Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 31-38 - 8 p. - 
Ver registro completo
Situación de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las Islas Baleares en el trienio 2000-2002  - Muntaner, Jordi
Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 71-85 - 15 p. - 
Ver registro completo
Situación de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las islas Baleares en el trienio 2003-2005  - Muntaner, Jordi; Cardona, Esteban; Escandell, Raül
Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 81-93 - 13 p. - 
Ver registro completo
Situación del buitre negro Aegypius monachus en Mallorca  - Tewes, Evelyn
Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 99-108 - 10 p. - 
Ver registro completo
Sobre l'alció i el seu mite  - Rayó i Ferrer, Miquel
Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 30-32 - 3 p. - 
Ver registro completo
Sobre la nidificació del busqueret capnegre Sylvia melanocephala al centre de Mallorca  - Sunyer, Josep R.
Anuari Ornitològic de les Balears 2008, Vol. 23, pp. 57-61 - 5 p. - 
Ver registro completo
Son Reus: Centre de Recuperació d'Aus  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1987, Vol. 2, p. 9 - 1 p. - 
Ver registro completo
Son Reus: centre de recuperació d'aus  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1988, Vol. 3, pp. 14 - 1 p. - 
Ver registro completo