Examina


L'aplicació del "Hacking" al voltor negre  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1988, Vol. 3, pp. 7-8 - 2 p. - 
Ver registro completo
L'eficiència de captura de l'Àguila Peixatera (Pandion haliaetus) a s'Albufera  - Mayol Serra, Joan; Vicens Siquier, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 21-24 - 4 p. - 
Ver registro completo
L'eficiència de captura de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a s'Albufera de Mallorca  - Rebassa, Maties; Vicens, Pere
Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 39-43 - 5 p. - 
Ver registro completo
L'ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarzi capturat a l'illa de Cabrera  - Rebassa, Maties
Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 129-132 - 4 p. - 
Ver registro completo
La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a s'Albufera de Mallorca  - Vicens, Pere; Rebassa, Maties
Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 33-43 - 11 p. - 
Ver registro completo
La gaviota de Audouin Larus audouini en las islas Baleares y sus movimientos La gaviota d'Audouin Larus audouinii a les illes Balears i el seus moviments - Muntaner, Jordi
Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 35-65 - 31 p. - 
Ver registro completo
La identitat específica de la baldritja de les Balears: Puffinus Mauretanicus (Lowe) 1921  - Mayol, Joan
Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 3-14 - 14 p. - 
Ver registro completo
La llista vermella de les aus de les Balears  - Mejías, Rosa
Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 33-35 - 4 p. - 
Ver registro completo
La migració postnupcial al parc natural de sa Dragonera 1997-2006  - Bonnín, Jaume
Anuari Ornitològic de les Balears 2006, Vol. 21, pp. 15-42 - 28 p. - 
Ver registro completo
La migració postnupcial de passeriformes a través de l'illa de sa Dragonera  - Garcias, Pere J.
Anuari Ornitològic de les Balears 1994, Vol. 9, pp. 21-42 - 22 p. - 
Ver registro completo
La migració postnupcial de rapinyaires diurns a l'illa de Cabrera: trets generals  - Rebassa, Maties
Anuari Ornitològic de les Balears 1995, Vol. 10, pp. 11-17 - 7 p. - 
Ver registro completo
La sistemàtica i la conservació de la biodiversitat: el cas de les baldritges (Puffinus)  - Altaba, Cristian R.
Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 3-14 - 12 p. - 
Ver registro completo
La situación del alimoche Neophron percnopterus en las Islas Baleares  - Pablo, Félix de
Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 53-57 - 5 p. - 
Ver registro completo
Les aus fòssils de les Balears: estat de la qüestió, estratègia d'estudi, interès i perspectives  - Alcover, Josep Antoni
Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 9-14 - 6 p. - 
Ver registro completo
Les campanyes d’anellament indiquen que el busqueret sard Sylvia [sarda] sarda (Temminck, 1820), és un migrant primaveral escàs però regular a l’illa de l’Aire, Menorca (illes Balears)  - García-Febrero, Oscar; Méndez, Xavier; Escandell, Raül
Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 69-78 - 10 p. - 
Ver registro completo
Llista sistemàtica  - Comité editorial
Anuari Ornitològic de les Balears 1985-86, Vol. 1, pp. 6-40 - 37 p. - 
Ver registro completo
L’Atles ornitonímic de les Illes Balears (AOIB), objectius, metodologia i brevíssim tast dels resultats  - Aguiló, Cosme; Mestre, Antoni
Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 1-9 - 9 p. - 
Ver registro completo