ExaminaFotografia i història de l’educació. Deu anys de recerca en el Grup d’Estudis d’Història de l’Educació de la UIB.
Comas Rubí, Francisca ; Sureda García, Bernat.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N16.2018; p-ISSN: 2340-2601.
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF - 22 p. -