PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  

 

Sobre aquesta col·lecció

Mayurqa

La revista Mayurqa inicia el 2019 la seva cinquena època amb una imatge i uns objectius renovats sota la coordinació dels doctors David Ginard i Magdalena Cerdà. El primer número de la revista Mayurqa va sortir l’any 1968 com a Miscelánea de Estudios Humanísticos, quan la Facultat de Filosofia i Lletres (Secció de Palma de Mallorca) encara depenia de la Universitat de Barcelona. És, per tant, la revista periòdica degana de la Universitat de les Illes Balears.

Ara, el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts ha recuperat la seva publicació i, en aquesta nova etapa, la revista s’editarà en format digital, tindrà periodicitat anual i acollirà investigacions originals i inèdites en Història i Història de l’Art en els vessants respectius, metodologies i àmbits territorials. A mÉs a mÉs, incorporarà els criteris internacionals de qualitat i d’avaluació propis de les publicacions científiques indexades. La publicació disposa d'un consell de redacció nou i d’un comitè científic integrat per prestigiosos experts de les diferents especialitats d’Història i Història de l’Art, dels àmbits estatal i internacional. Mayurqa ha evolucionat en funció del progrÉs assolit pels estudis universitaris, de la recerca en Història i Història de l’Art, i dels sistemes d’edició de les revistes científiques.
La revista reprèn el llegat dels seus directors –ángel Raimundo Fernández, àlvaro Santamaría, Bartomeu Barceló, Antoni Arribas, Catalina Cantarellas, Pau Cateura i Víctor Guerrero–, així com dels consells de redacció i autors que hi han col·laborat aquests primers cinquanta anys. En particular, vol retre homenatge als doctors Cateura i Guerrero, així com a Gabriel Llompart, que ens deixaren recentment desprÉs d’una llarga i profitosa tasca docent i investigadora.

Nota: els documents no digitalitzats d'aquesta col·lecció, que es mostren en el seu format original electrònic, han estat aportats per Edicions UIB.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de 596 articles.


Com es pot trobar informació a la col·lecció Mayurqa - Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears

Hi ha 5 maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:

  • podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó Cerca
  • podeu examinar documents per Títol fent clic en el botó Títols A-Z
  • podeu examinar documents per Creador fent clic en el botó Autors A-Z
  • podeu examinar documents per Tema fent clic en el botó Matèries
  • podeu examinar documents per Dates fent clic en el botó Dates