PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  

 

Sobre aquesta col·lecció

El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal i Biomineralització es constituí per donar suport a la docència, la investigació i el desenvolupament en el camp de la litiasi renal i línies relacionades com la biomineralització, i per facilitar la transferència dels resultats als sectors productius i socials interessats i afectats. En data 27 de febrer de 1998 es crea el Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal (LILR) de la Universitat de les Illes Balears (FOU 144, 1998).

Des de l'any 1987 s'han desenvolupat a la UIB investigacions sobre diferents aspectes de la litiasi renal (càlculs renals), investigacions finançades per diferents programes competitius, que han permès avançar en el coneixement d'aquesta patologia, alhora que prestar un servei continuat a la societat en diversos aspectes relatius al diagnòstic de la urolitiasi.

Aquesta recopilació s'emmarca dins els objectius generals del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal i Biomineralizació de la Universitat de les Illes Balears per donar a conèixer de forma integrada totes les publicacions rea?itzades pel Laboratori sobre els aspectes de cristal·lització en dissolució i els aspectes bioquímics, analítics i clínics relatius a la fisiologia i patologia de la litiasi renal i també d'altres calcificacions patològiques, amb la finalitat de poder establir les bases moleculars de la litiasi renal i de la biomineralització.

Crèdits del projecte

Laboratori de Litiasi Renal i Biomineralització

Desenvolupament tècnic:
Servei de Biblioteca i Documentació

Felix Grases Freixedas
Antonia Costa Bauza
Rafel M. Prieto Almirall

Coordinador: Rafel M. Prieto Almirall

Direcció del projecte
Direcció tècnica
Arquitectura de la informació Almudena Cotoner Cerdó
Digitalització, restauració i tractament
del document electrònic

Continguts

Aquesta col·lecció consta de 279 articles.

Com es pot trobar informació a la col·lecció Publicacions Científiques del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal i Biomineralització

Hi ha 4 maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:

  • podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó Cerca
  • podeu examinar documents per Títol fent clic en el botó Títols A-Z
  • podeu examinar documents per Creador fent clic en el botó Autors A-Z
  • podeu examinar documents per Data fent clic en el botó Dates