Collection info

 

Collection info

collection name"portal_social"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1585469631"
interface languages
collection metadata
collectionextra

El Centre de Documentació en Polítiques i Serveis Socials, PORTAL SOCIAL, en neix amb la intenció de donar suport documental a tot el col•lectiu que treballa en el camp dels serveis socials i amb la vocació de constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre polítiques i serveis socials, aquí podreu consultar documentació electrònica de temàtica social en diferentes opcions de recerca: texte lliure, autors, matèries, etc, en definitiva, un col.leció en format electrònic de fàcil accés i consulta per professionals del sector dels serveis socials.

El Màster MISO (Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i  Família) té com a objectius: 1) facilitar l\'adquisició de coneixements  aprofundits en les àrees de coneixement necessàries per a l\'exercici de  la intervenció familiar; 2) capacitar per al diagnòstic sobre la  situació i sobre les relacions familiars al llarg dels diversos cicles de la vida; 3) formar als alumnes en la pràctica de l\'exercici  professional de la intervenció familiar; 4) capacitar per al disseny, desenvolupament i avaluació de diverses estratègies d\'intervenció; i 5) proporcionar una formació que capaciti per investigacions de futurs professionals de la intervenció familiar.

Aquesta col·lecció conté: _numdocs_ documents.

en

El Centre de Documentació en Polítiques i Serveis Socials, PORTAL SOCIAL, en neix amb la intenció de donar suport documental a tot el col•lectiu que treballa en el camp dels serveis socials i amb la vocació de constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre polítiques i serveis socials, aquí podreu consultar documentació electrònica de temàtica social en diferentes opcions de recerca: texte lliure, autors, matèries, etc, en definitiva, un col.leció en format electrònic de fàcil accés i consulta per professionals del sector dels serveis socials.

El Màster MISO (Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i  Família) té com a objectius: 1) facilitar l\'adquisició de coneixements  aprofundits en les àrees de coneixement necessàries per a l\'exercici de  la intervenció familiar; 2) capacitar per al diagnòstic sobre la  situació i sobre les relacions familiars al llarg dels diversos cicles de la vida; 3) formar als alumnes en la pràctica de l\'exercici  professional de la intervenció familiar; 4) capacitar per al disseny, desenvolupament i avaluació de diverses estratègies d\'intervenció; i 5) proporcionar una formació que capaciti per investigacions de futurs professionals de la intervenció familiar.

Aquesta col·lecció conté: _numdocs_ documents.

collectionname
Portal Social
enPortal Social
depositormetadata
{\"name\":\"dls.Issue\",\"label\":\"Issue\",\"tooltip\":\"dls.Issue: \",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dls.Issue\",\"label\":\"Issue\",\"tooltip\":\"dls.Issue: \",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/portal_social/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/portal_social/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/portal_social/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/portal_social/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], - <i>[sibling(All\' ; \'):dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Date^issued], [dc.Date^issued].} ([link]M&eacute;s informaci&oacute;[/link]) {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </td>
CL2VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link] [numleafdocs]</td> <td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top> <strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Coverage], <br><b>Zona geogr&agrave;fica</b>: [dc.Coverage]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font de l\'article</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher], <br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Catal&agrave;</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject]} {If}{[dls.Spanish_subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Espanyol</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.Spanish_subject]} {If}{[dc.Subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Angl&egrave;s</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </td>
CL3VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link] [numleafdocs]</td> <td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top> <strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Coverage], <br><b>Zona geogr&agrave;fica</b>: [dc.Coverage]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher], <br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Catal&agrave;</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject]} {If}{[dls.Spanish_subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Espanyol</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.Spanish_subject]} {If}{[dc.Subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Angl&egrave;s</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </td>
CL4VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link] [numleafdocs]</td> <td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top> <strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Coverage], <br><b>Zona geogr&agrave;fica</b>: [dc.Coverage]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher], <br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Catal&agrave;</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject]} {If}{[dls.Spanish_subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Espanyol</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.Spanish_subject]} {If}{[dc.Subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Angl&egrave;s</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </td>
CL5VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link] [numleafdocs]</td> <td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top> <strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Coverage], <br><b>Zona geogr&agrave;fica</b>: [dc.Coverage]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher], <br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Catal&agrave;</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject]} {If}{[dls.Spanish_subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Espanyol</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.Spanish_subject]} {If}{[dc.Subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Angl&egrave;s</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </td>
DocumentButtons
DocumentHeading<strong>Registre complet del document</strong>
DocumentText<< <a href=\"javascript:history.back()\">Tornar a la p&agrave;gina anterior</a> <p> <table width=\"100%\" border=\"0\"> <tr> <td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top> <strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Coverage], <br><b>Zona geogr&agrave;fica</b>: [dc.Coverage]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font de l\'article</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher], <br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dls.CatalanSubject], <br><b>Mat&egrave;ria en Catal&agrave;</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.CatalanSubject]} {If}{[dls.SpanishSubject], <br><b>Mat&egrave;ria en Espanyol</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.SpanishSubject]} {If}{[dc.Subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Angl&egrave;s</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]}</td> </tr> </table>
HList[link][highlight][ex.Title][/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong>{If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Coverage], <br><b>Zona geogr&agrave;fica</b>: [dc.Coverage]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Relation^isPartOf], <br><b>Col&middot;lecci&oacute; / Publicaci&oacute; peri&ograve;dica</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Relation^isPartOf]} {If}{[dc.Publisher], <br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Catal&agrave;</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject]} {If}{[dls.Spanish_subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Espanyol</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.Spanish_subject]} {If}{[dc.Subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Angl&egrave;s</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br>> <a href=\\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[ex.FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank] | <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script> </span> <p> </td>
VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link]</td> <td valign=\"top\">[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td valign=\"top\">[highlight] {Or}{[dc.Title],[exp.Title],[ex.Title],Untitled} [/highlight]{If}{[ex.Source],<br><i>([ex.Source])</i>}</td>
building info
number of documents"4421"
number of sections"4421"
number of words"0"
number of bytes"1281857701"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "TX", "PU", "SU", "ZZ", "DA", "RE"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""