Collection info

 

Collection info

collection name"fancine"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1538736121"
interface languages
collection metadata
collectionextra

El Fancine va néixer per cobrir una mancança. L’any 1995 a les Illes Balears no hi havia cap revista comercial de cinema que informàs de l’actualitat en aquest camp, tant pel que fa a les estrenes com als seus protagonistes i la seva relació amb les Illes. Tampoc, dels projectes locals. D’aquesta manera, i modestament, de les mans i la il·lusió d’un jove cinèfil que començava el seu camí professional va sorgir la idea de crear aquest magazín cinematogràfic, que amb el temps s’ha convertit en tot un referent popular del sector.
Són moltes les etapes que ha viscut la revista ―fins i tot amb alguns canvis de nom: Baleares Cine, Fans del Cine, Aficine i Fancine―, i la seva evolució, tant pel que fa al disseny com als plantejaments dels continguts, ha estat contínua amb el pas dels anys. Però l’essència és i ha estat sempre la mateixa: ser un complement divers i atractiu, informatiu i crític, de l’oferta cinematogràfica de què es pot gaudir a les pantalles de les Illes. Un objectiu que hem assolit amb escreix i que ens omple de satisfacció a tots els que hem col·laborat en aquests ja més de vint anys de vida de la publicació.
Esperam arribar-hi i fer-ne vint més!

Javier Matesanz
Creador i director del Fancine


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ fascicles.

Menció: els números de Fancine de l\'any 2016 estan disponibles gràcies a la cortesia d\'Antoni Martorell, President Executiu de Com365 MediaGroup.


en

El Fancine va néixer per cobrir una mancança. L’any 1995 a les Illes Balears no hi havia cap revista comercial de cinema que informàs de l’actualitat en aquest camp, tant pel que fa a les estrenes com als seus protagonistes i la seva relació amb les Illes. Tampoc, dels projectes locals. D’aquesta manera, i modestament, de les mans i la il·lusió d’un jove cinèfil que començava el seu camí professional va sorgir la idea de crear aquest magazín cinematogràfic, que amb el temps s’ha convertit en tot un referent popular del sector.
Són moltes les etapes que ha viscut la revista ―fins i tot amb alguns canvis de nom: Baleares Cine, Fans del Cine, Aficine i Fancine―, i la seva evolució, tant pel que fa al disseny com als plantejaments dels continguts, ha estat contínua amb el pas dels anys. Però l’essència és i ha estat sempre la mateixa: ser un complement divers i atractiu, informatiu i crític, de l’oferta cinematogràfica de què es pot gaudir a les pantalles de les Illes. Un objectiu que hem assolit amb escreix i que ens omple de satisfacció a tots els que hem col·laborat en aquests ja més de vint anys de vida de la publicació.
Esperam arribar-hi i fer-ne vint més!

Javier Matesanz
Creador i director del Fancine


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ fascicles.

Menció: els números de Fancine de l\'any 2016 estan disponibles gràcies a la cortesia d\'Antoni Martorell, President Executiu de Com365 MediaGroup.


collectionname
Fancine
enFancine
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/fancine/images/logo_collection.png
en_httpprefix_/collect/fancine/images/logo_collection.png
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/fancine/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/fancine/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor:</strong>[dc.Publisher].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>Identificador</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
CL2DateList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor:</strong>[dc.Publisher].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>Identificador</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>Identificador</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank]</span> {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"208"
number of sections"208"
number of words"0"
number of bytes"12990138"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""