Collection info

 

Collection info

collection name"anuariGobVolums"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1566989540"
interface languages
collection metadata
collectionextra

El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa edita des de 1985 l’Anuari ornitològic de les Balears. Amb el subtítol de Revista d\'observació, estudi i conservació dels aucells, aquesta és una publicació de caràcter científic i divulgatiu que mostra la tasca investigadora dels ornitòlegs a les illes Balears.

La revista integra continguts diversos que van, des d’articles científics, reportatges varis i recull d’informacions anuals de registres ornitològics, homologació de rareses ornitològiques a Balears, activitats ornitològiques del GOB, ressenyes bibliogràfiques, estatus de l’avifauna balear, resum meteorològic i llista de rareses. També es fa ressò de les trobades ornitològiques a les illes Balears.

L’Anuari, de periodicitat anual, es regeix per un consell editorial i per un consell assessor per a cada número. Des de l’any 2003, apareix als crèdits de la revista la figura de l’editor i està indexada a la base de dades de ciència i tecnologia ICYT.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ volums.


en

El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa edita des de 1985 l’Anuari ornitològic de les Balears. Amb el subtítol de Revista d\'observació, estudi i conservació dels aucells, aquesta és una publicació de caràcter científic i divulgatiu que mostra la tasca investigadora dels ornitòlegs a les illes Balears.

La revista integra continguts diversos que van, des d’articles científics, reportatges varis i recull d’informacions anuals de registres ornitològics, homologació de rareses ornitològiques a Balears, activitats ornitològiques del GOB, ressenyes bibliogràfiques, estatus de l’avifauna balear, resum meteorològic i llista de rareses. També es fa ressò de les trobades ornitològiques a les illes Balears.

L’Anuari, de periodicitat anual, es regeix per un consell editorial i per un consell assessor per a cada número. Des de l’any 2003, apareix als crèdits de la revista la figura de l’editor i està indexada a la base de dades de ciència i tecnologia ICYT.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ volums.


collectionname
Anuari Ornitològic de les Illes Balears - Volums complets
enAnuari Ornitològic de les Illes Balears - Volums complets
iconcollection
_httpprefix_/collect/anuariGobVolums/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/anuariGobVolums/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/anuariGobVolums/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/anuariGobVolums/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Rights^accessRights], <br><strong>Nota</strong>: Volum no disponible en l&iacute;nia > <a href=\"URL PERMANENT DEL REGISTRE DE LA PUBLICACIó PERIòDICA AL CATÀLEG UIB\">[dc.Rights^accessRights]</a>} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Rights^accessRights], <br><strong>Nota</strong>: Volum no disponible en l&iacute;nia > <a href=\"URL PERMANENT DEL REGISTRE DE LA PUBLICACIó PERIòDICA AL CATÀLEG UIB\">[dc.Rights^accessRights]</a>} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[ex.FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank]</span> {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br> </td>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"29"
number of sections"29"
number of words"0"
number of bytes"16188130"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""