PORTAL SOCIAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca que contingui de les paraules  

 

Sobre aquesta col·lecció

El Centre de Documentació en Polítiques i Serveis Socials, PORTAL SOCIAL, en neix amb la intenció de donar suport documental a tot el col•lectiu que treballa en el camp dels serveis socials i amb la vocació de constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre polítiques i serveis socials, aquí podreu consultar documentació electrònica de temàtica social en diferentes opcions de recerca: texte lliure, autors, matèries, etc, en definitiva, un col.leció en format electrònic de fàcil accés i consulta per professionals del sector dels serveis socials.

El Màster MISO (Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i  Família) té com a objectius: 1) facilitar l'adquisició de coneixements  aprofundits en les àrees de coneixement necessàries per a l'exercici de  la intervenció familiar; 2) capacitar per al diagnòstic sobre la  situació i sobre les relacions familiars al llarg dels diversos cicles de la vida; 3) formar als alumnes en la pràctica de l'exercici  professional de la intervenció familiar; 4) capacitar per al disseny, desenvolupament i avaluació de diverses estratègies d'intervenció; i 5) proporcionar una formació que capaciti per investigacions de futurs professionals de la intervenció familiar.

Aquesta col·lecció conté: 4421 documents.

Com es pot trobar informació a la col·lecció Portal Social

Hi ha 6 maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:

  • podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó Cerca
  • podeu examinar documents per Títol fent clic en el botó Títols A-Z
  • podeu examinar documents per Creador fent clic en el botó Autors A-Z
  • podeu examinar documents per Tema fent clic en el botó Matèries
  • podeu examinar documents per Organització fent clic en el botó Organitzacions
  • podeu examinar documents per Màster MISO fent clic en el botó Màster MISO