HOME HELP PREFERENCES
2019
Recerca i gestió dins l’àmbit cinegètic
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 28
Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Barceló, Antoni, editor ; Muñoz, Maria, editor ; del Valle, Laura, editor ; Seguí, Bartomeu, editor
Data: 2019.
Identificador: ISBN: 978-84-09-11001-8.
Matèries en català: Gestió de la Caça ; Història Natural.
Matèries en anglès: Hunting management ; Natural History.
219 p.
-

Flora dels canons càrstics de la serra de Tramuntana
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 27
Alomar i Canyelles, Guillem
Data: 2019.
Identificador: PM 218-2019.
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca.
179 p.
-

2017
Geomorfología Litoral de Menorca. Dinámica, evolución y prácticas de gestión
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 25
Gómez-Pujol, Lluis, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor
Data: 2017.
Identificador: ISBN: 978-84-697-5311-8.
Matèries en català: Geologia ; Geomorfologia.
Matèries en anglès: Geology ; Geomorphology.
298 p.
-

Capacidad de carga socioambiental de la isla de Eivissa. Estado de la cuestión
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 26
Del Valle Villalonga, Laura ; Murray Mas, Ivan ; Pons Buades, Guillem Xavier ; Calvo Cubero, Juan
Data: 2017.
Identificador: ISBN: 978-84-697-8889-9.
Matèries en català: Biogeografia ; Política ambiental.
Matèries en anglès: Biogeography ; Environmental policy.
210 p.
-

2016
Turismo y crisis, turismo colaborativo y ecoturismo
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 23
Blázquez, Macià, editor ; Mir-Gual, Miquel, editor ; Murray, Ivan, editor ; Pons, Guillem X., editor
Data: 2016.
Identificador: ISBN: 978-84-617-5115-0.
Matèries en català: Ciència -- Història ; Turisme.
Matèries en anglès: Science History ; Tourism.
451 p.
-

La caça i els cans a les Balears (segles XIII - XIX)
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 24
Bover, Jaume ; Rosselló, Ramon
Data: 2016.
Identificador: ISBN: 978-84-617-7009-0.
Matèries en català: Història Natural ; Caça.
Matèries en anglès: Natural History ; Hunting.
185 p.
-

Idees que van canviar el món
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 22
Ginard, Antelm, editor ; Vicens, Damià, editor ; Pons, Guillem X., editor
Data: 2016.
Identificador: ISBN 9788460891628.
Matèries en català: Ciència -- Història ; Filosofia -- Història.
Matèries en anglès: Science History ; Philosophy History.
280 p.
-

2015
Llibre Verd de Protecció d'Espècies a les Balears
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 20
Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Data: 2015.
Identificador: ISBN: 9788460687238.
Matèries en català: Espècies amenaçades ; Política ambiental.
Matèries en anglès: Species conservation ; Environmental policy.
623 p.
-

2012
Mallorca: A Mediterranean Benchmark for Quaternary Studies
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 18
Ginés, Ángel, editor ; Gómez-Pujol, Lluis, editor ; Onac, B.P., editor ; Fornós, Joan J., editor
Data: 2012.
Identificador: ISBN 9788461579181.
Matèries en català: Història Natural ; Geologia ; Geomorfologia.
Matèries en anglès: Natural History ; Geology ; Geomorphology.
219 p.
-

La gestión integrada de playas y dunas: experiencias en Latinoamérica y Europa
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 19
Rodríguez Perea, Antonio, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Roig Munar, Francesc Xavier, editor ; Martin Prieto, José Ángel, editor ; Mir Gual, Miquel, editor ; Cabrera, J. Alfredo, editor
Data: 2012.
Identificador: ISBN: 9788461622405.
Matèries en català: Medi ambient ; Costes.
Matèries en anglès: Natural environment ; Coasts.
408 p.
-

2011
El Carst. Patrimoni natural de les illes Balears
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 17
Gràcia, Francesc, editor ; Ginés, Joaquín, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Ginard, Antelm, editor ; Vicens, Damià, editor
Data: 2011.
Identificador: ISSN 0211-2515.
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca ; Coves.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca ; Caving.
369 p.
-

2010
Història i ciència: commemoració dels 40 anys de l’arribada de l’home a la Lluna
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 16
Ginard, Antelm, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Vicens, Damià, editor
Data: 2010.
Identificador: ISBN: 9788415081494.
Matèries en català: Història Natural ; Astronomia ; Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History ; Astronomy ; Natural Science.
201 p.
-

2007
Geomorfologia litoral : Migjorn y Llevant de Mallorca
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 15
Fornós, Joan J., editor ; Ginés, Joaquín, editor ; Gómez-Pujol, Lluis, editor
Data: 2007.
Identificador: ISBN: 9788476329955.
Matèries en català: Història Natural ; Geomorfologia ; Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History ; Geomorphology ; Natural Science.
223 p.
-

Geomorfologia Litoral i Quaternari : Homenatge a Joan Cuerda Barceló
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 14
Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Vicens, Damià, editor
Data: 2007.
Identificador: ISBN: 9788496376133.
Matèries en català: Geomorfologia ; Geologia.
Matèries en anglès: Geomorphology ; Geology.
388 p.
-

2005
Proceedings of the International Symposium "Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach" September 16-19 Mallorca
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 12
Alcover, Josep Antoni ; Bover, Pere
Data: 2005.
Identificador: ISBN: 8460964728.
Matèries en català: Ciències Naturals ; Vertebrats Fòssils ; Paleontologia.
Matèries en anglès: Natural Science ; Fossil Vertebrates ; Paleontology.
412 p.
-

Conferències de les Jornades de Commemoració i Estudi de l'Eclipsi Total de Sol a la Mallorca de 1905
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 13
Amengual, Antoni, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; March, Joan, editor
Data: 2005.
Identificador: ISBN: 849569493X.
Matèries en català: Astronomia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Astronomy ; Natural History.
236 p.
-

2004
Història Natural del Migjorn de Menorca
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 11
Fornós, Joan J., editor ; Obrador, Antoni, editor ; Rosselló, Vicenç M., editor
Data: 2004.
Identificador: ISBN: 84-609-3585-X.
Matèries en català: Història Natural ; Ciències Naturals ; Medi ambient.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Science ; Natural environment.
374 p.
-

2003
Introducción a la Geografía Física de Menorca
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 10
Rosselló Verger, Vicenç M., editor ; Fornós, Joan J., editor ; Gómez-Pujol, Lluis, editor
Data: 2003.
Identificador: ISBN: 84 7632 823 0.
Matèries en català: Història Natural ; Geografia Física ; Medi ambient.
Matèries en anglès: Natural History ; Physical Geography ; Natural environment.
237 p.
-

2001
El Canvi climàtic: passat, present i futur
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 9
Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Guijarro, José Antonio, editor
Data: 2001.
Identificador: ISBN.: 848781834X.
Matèries en català: Climatologia ; Canvis climàtics.
Matèries en anglès: Climatology ; Climatic Changes.
212 p.
-

2000
Les Balears abans dels humans
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 8
Moragues, Lluís ; Llabrés, Margalida ; Alcover, Josep Antoni
Data: 2000.
Identificador: ISBN: 8495352419.
Matèries en català: Prehistoria ; Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Prehistory ; Balears Islands ; Natural History.
84 p.
-

Guia de la Caça a les Illes Balears
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 7
Seguí Campaner, Bartomeu ; Bonner, Aina, il·lustradora
Data: 2000.
Identificador: DL: PM-1560/2000.
Matèries en català: Gestió cinegètica ; Medi Ambient.
Matèries en anglès: Hunting management ; Natural environment.
182 p.
-

1999
Ecologia de les Illes
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 6
Societat d'Història Natural de les Balears ; Institut d'Estudis Baleàrics
Data: 1999.
Identificador: ISBN: 8487026869.
Matèries en català: Biologia ; Ecologia.
Matèries en anglès: Biology ; Ecology.
212 p.
-

1996
Fauna endèmica de les illes Balears
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 5
Pons Buades, Guillem Xavier ; Palmer Vidal, Miquel
Data: 1996.
Identificador: ISBN: 8487026567.
Matèries en català: Zoologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Zoology ; Natural History.
324 p.
-

1995
S'Albufera de Mallorca
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 4
Martínez Taberner, Antoni, editor ; Mayol Serra, Joan, editor
Data: 1995.
Identificador: ISBN: 8427365063.
Matèries en català: Biogeografia ; Ecologia ; Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Biogeography ; Ecology ; Natural Science.
236 p.
-

El Carst i les coves de Mallorca. Karst and caves in Mallorca
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 3
Ginés, Ángel, editor ; Ginés, Joaquín, editor
Data: 1995.
Identificador: ISSN: 0211-2515.
Matèries en català: Història Natural ; Espeleologia ; Karst a Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Caving ; Karst in Mallorca.
212 p.
-

1993
Història natural de l'Arxipelag de Cabrera
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 2
Alcover, Josep Antoni, editor ; Ballesteros, Enric, editor ; Fornós Astó, Juan José, editor
Data: 1993.
Identificador: ISBN: 8427307039.
Matèries en català: Ciències naturals Illes Balears Cabrera Història.
Matèries en anglès: Natural history Spain Cabrera .
793 p.
-

1988
Taxonomía, Biogeografia y Conservación de Pteridófitos
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 1
Rita, Joan, editor
Data: 1988.
Identificador: ISBN: 8486752183.
Matèries en català: Biogeografia ; Taxonomia.
Matèries en anglès: Biogeography ; Taxonomy.
260 p.
-