HOME HELP PREFERENCES
c e f g h i l m p r s t
Capacidad de carga socioambiental de la isla de Eivissa. Estado de la cuestión
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 26
Del Valle Villalonga, Laura ; Murray Mas, Ivan ; Pons Buades, Guillem Xavier ; Calvo Cubero, Juan
Data: 2017.
Identificador: ISBN: 978-84-697-8889-9.
Matèries en català: Biogeografia ; Política ambiental.
Matèries en anglès: Biogeography ; Environmental policy.
210 p.
-

Conferències de les Jornades de Commemoració i Estudi de l'Eclipsi Total de Sol a la Mallorca de 1905
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 13
Amengual, Antoni, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; March, Joan, editor
Data: 2005.
Identificador: ISBN: 849569493X.
Matèries en català: Astronomia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Astronomy ; Natural History.
236 p.
-