PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Treballs de Geografia 1973, vol. 13
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
25 p.
-

Treballs de Geografia 1974, vol. 21
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
61 p.
-

Treballs de Geografia 1974, vol. 22
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
13 p.
-

Treballs de Geografia 1974, vol. 23
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
12 p.
-

Treballs de Geografia 1975, vol. 24
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
55 p.
-

Treballs de Geografia 1975, vol. 26
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
23 p.
-

Treballs de Geografia 1975, vol. 27
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
16 p.
-

Treballs de Geografia 1975, vol. 31
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
15 p.
-

Treballs de Geografia 1976, vol. 30
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
18 p.
-

Treballs de Geografia 1976, vol. 32
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
48 p.
-

Treballs de Geografia 1976, vol. 33
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
20 p.
-

Treballs de Geografia 1977, vol. 34
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
145 p.
-

Treballs de Geografia 1978, vol. 35
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
163 p.
-

Treballs de Geografia 1979, vol. 36
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
99 p.
-

Treballs de Geografia 1980, vol. 37
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
165 p.
-

Treballs de Geografia 1981, vol. 38
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
153 p.
-

Treballs de Geografia 1988, vol. 39
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
159 p.
-

Treballs de Geografia 1988, vol. 40
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
128 p.
-

Treballs de Geografia 1989, vol. 41
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
119 p.
-

Treballs de Geografia 1989, vol. 42
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
160 p.
-

Treballs de Geografia 1990, vol. 43
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
179 p.
-

Treballs de Geografia 1992, vol. 44
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra.
ISSN: p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
171 p.
-