PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Taula 1982, vol. 1
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
92 p.
-

Taula 1983, vol. 2
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
118 p.
-

Taula 1984, vol. 4
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
120 p.
-

Taula 1985, vol. 3
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
122 p.
-

Taula 1986, vol. 5
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
122 p.
-

Taula 1986, vol. 6
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
152 p.
-

Taula 1987, vol. 7 i 8
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
250 p.
-

Taula 1988, vol. 09
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
208 p.
-

Taula 1988, vol. 10
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
132 p.
-

Taula 1989, vol. 11
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
138 p.
-

Taula 1989, vol. 12
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
156 p.
-

Taula 1990, vol. 13 i 14
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
299 p.
-

Taula 1991, vol. 16
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
155 p.
-

Taula 1992, vol. 15
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
164 p.
-

Taula 1992, vol. 17 i 18
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
180 p.
-

Taula 1994, vol. 21 i 22
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
140 p.
-

Taula 1995, vol. 23 i 24
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
180 p.
-

Taula 1996, vol. 25 i 26
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
188 p.
-

Taula 1996, vol. 27 i 28
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
236 p.
-

Taula 1998, vol. 29 i 30
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
213 p.
-

Taula 1999, vol. 31 i 32
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
172 p.
-

Taula 2000, vol. 33 i 34
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
276 p.
-

Taula 2002, vol. 35 i 36
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
187 p.
-

Taula 2002, vol. 37
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
158 p.
-

Taula 2004, vol. 38
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
301 p.
-

Taula 2005, vol. 39
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
215 p.
-

Taula 2006, vol. 40
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
192 p.
-

Taula 2008, vol. 41
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
118 p.
-

Taula 2010, vol. 42
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
222 p.
-

Taula 2011, vol. 43
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
220 p.
-

Taula 2012, vol. 44
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
191 p.
-

Taula 2013, vol. 45
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
350 p.
-

Taula 2014, vol. 46
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social.
ISSN: 0214-6657.
Matèries en català: Filosofia ; Pensament.
Matèries en anglès: Philosophy ; Thinking.
242 p.
-