PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

<< Tornar a la pàgina anterior

Nota 6

Companys generalment habituals a les rutes
Alfonso Vivern
Baltasar Catany
Benigne Palos
Biel Crespí
Francesc Mezquida
Friedrich [Frederic] Gunther
Lluís Mas
Paco Romero
Pep Vicens
Rafael Juan
Regina Segura
Teresa Ventayol