PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

<< Tornar a la pàgina anterior

Nota 1

Amb motiu de la jubilació de don Jesús, els companys de professió li feren un càlid homenatge:
Ventayol, T.; Mut Calafell, A.; Llompart, G.; Pérez Martínez, L.; Rosselló-Bordoy, G.; López Bascuñana, M. I.; Torres Esbarranch, J. J.; Rosselló, J.; Cirera i Prim, J.; Santamaría, A.; Montaner, P. de. Homenaje a D. Jesús García Pastor: bibliotecario. Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear. Palma, 1986.
Don Jesús, respongué que ja li estava bé l’homenatge, però que si havia feta molta de feina era perquè la seva ocupació de bibliotecari li agradava molt i, a més, «em pagàvem per fer-la!».