PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
a c e f l m o p s t v
Alaró - Talaia de Ca’ls Reis (Pel Pas de S’Escaleta)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 23
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1968.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Talaia de ca'ls reis ; Mallorca Descripcions i viatges ; Talaia de ca'ls Reis (Alaró) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Talaia de ca'ls reis ; Majorca (Spain) Description and travel ; Talaia de ca'ls Reis (Spain) Description and travel.
34 p.
-

Artà - Ermita de Betlem
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 20
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1967.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Ermita de Betlem ; Mallorca Descripcions i viatges ; Ermita de Betlem Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Ermita de Betlem ; Majorca (Spain) Description and travel ; Ermita de Betlem (Spain) Description and travel.
47 p.
-