HOME HELP PREFERENCES
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 1
Pollença - Castell del Rei
García Pastor, Jesús (Fotografies i tex) ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1964.
Dipòsit Legal: P.M. 772 - 1964.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Pollença ; Pollença (Mallorca) Descripcions i viatges ; Castell del Rei (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Pollensa ; Pollensa (Spain) Description and travel ; Castell del Rei (Spain) Description and travel.
42 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 2
Port de Sóller - Bàlitx d’Amunt - Sóller (Pel Pas de S’Heura)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1964.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Sóller ; Sóller (Mallorca) Descripcions i viatges ; Balitx d'Amunt (Sóller) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Soller ; Soller(Spain) Description and travel ; Balitx d'Amunt (Spain) Description and travel.
40 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 3
Lluc pel Camí Vell de Selva
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1965.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Lluc (Escorca) ; Mallorca Lluc Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Lluc (Escorca) ; Majorca (Spain) Description and travel ; Lluc (Spain) Description and travel.
48 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 4
Valldemossa - Sa Gubia (Per Pastoritx i Muntanya)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1965.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Valldemossa ; Mallorca Descripcions i viatges ; Valldemossa (Mallorca) Despcripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Valldemossa ; Majorca (Spain) Description and travel ; Valldemossa (Spain) Description and travel.
48 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 5
Lluc - Torrent dels Boverons - Lluc (Pel Pas de Sa Mata)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1965.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Lluc ; Mallorca Descripcions i viatges ; Lluc (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Lluc ; Majorca (Spain) Description and travel ; Lluc (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 6
Mortitx - Cova de ses Bruixes - Mortitx
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1965.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Mortitx ; Mallorca Descripcions i viatges ; Mortitx (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Mortitx (Escorca) ; Majorca (Spain) Description and travel ; Mortitx (Spain) Description and travel.
48 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 7
La carretera a la Calobra (Per Selva i Caimari)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1965.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Mortitx (Escorca) ; Mallorca Mortitx Descripcions i viatges ; Mortitx (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Calabra, sa (Escorca) ; Majorca (Spain) Description and travel ; Calobra, sa (Spain) Description and travel.
63 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 8
Sant Jordi - Puig de Galdent - Sant Jordi (Per la vall de Punxuat)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1965.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor) ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor) Descripcions i viatges).
Matèries en anglès: Hiking Spain Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor) ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Galdent (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 9
Solleric - Puig d’Amós - Solleric (Per Comasema)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1965.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Alaró (Puig d'Amos) ; Mallorca Alaró Descripcions i viatges ; Puig d'Amos (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Alaró (Puig d'Amos) ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig d'Amos (Spain) Description and travel.
47 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 10
Establiments - Pouet de Sobremunt - Establiments (Per Sarrià i Bunyolí)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1965.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Palma (Pouet de Sobremunt) ; Mallorca Descripcions i viatges ; Pouet de Sobremunt Mallorca Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca (Pouet de Sobremunt) ; Majorca (Spain) Description and travel ; Pouet de Sobremunt (Spain) Description and travel).
47 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 11
Pollença - Puig de Ca - Pollença (Per Es Pujol i Fartàritx des Racó)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1966.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Pollença (Puig de Ca) ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Ca (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Pollensa (Puig de Ca) ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Ca (Spain) Description and travel.
48 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 12
Santa Maria del Camí - Avenc de Coanegra (Pel Torrent del Freu)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1966.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Santa Maria del Camí Avenc de Coanegra ; Mallorca Descripcions i viatges ; Avenc de Coanegra (Mallorca) Descripcions i viatges).
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Avenc de Coanegra ; Majorca (Spain) Description and travel ; Avenc de Coanegra (Spain) Description and travel.
52 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 13
Mortitx - La Malé (Per Pedruixella i Ariant)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1966.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Pollença (Mortitx) ; Mallorca Descripcions i viatges ; Mortitx (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca (Mortitx) ; Majorca (Spain) Description and travel ; Mortitx (Spain) Description and travel.
49 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 14
Castell d’Alaró
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1966.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca (Castell d'Alaró) ; Mallorca Descripcions i viatges ; Castell d'Alaró (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Castell d'Alaró ; Majorca (Spain) Description and travel ; Alaró (Spain) Description and travel.
51 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 15
Torrent de Pareis. I) Escorca - L’Entreforc i la Fosca
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1966.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca ; Mallorca Descripcions i viatges ; Torrent de Pareis (Mallorca) Descripcions i viatges .
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca (Torrent de Pareis) ; Majorca (Spain) Description and travel ; Torrent de Pareis (Spain) Description and travel.
47 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 16
Torrent de Pareis. II) L’Entreforc - La Calobra
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1967.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca ; Mallorca Descripcions i viatges ; Torrent de Pareis (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Torrent de Pareis ; Majorca (Spain) Description and travel ; Torrent de Pareis (Spain) Description and travel.
52 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 17
Mancor de la Vall - Massanella (Per El Rafal i Els Tossals Vells)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1967.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca ; Mallorca Descripcions i viatges ; Torrent de Pareis (Mallorca) Descripcions i viatges .
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Massanella ; Majorca (Spain) Description and travel ; Torrent de Pareis (Spain) .
48 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 18
Font des Garbell
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1967.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Font des Garbell ; Mallorca Descripcions i viatges ; Font des Garbell (Bunyola) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Font des Garbell ; Majorca (Spain) Description and travel ; Font des Garbell (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 19
La Capella Blava
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1967.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca La Capella Blava ; Mallorca Descripcions i viatges ; La Capella Blava (Selva-Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca La Capella Blava ; Majorca (Spain) Description and travel ; La Capella Blava (Spain) Description and travel.
42 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 20
Artà - Ermita de Betlem
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1967.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Ermita de Betlem ; Mallorca Descripcions i viatges ; Ermita de Betlem Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Ermita de Betlem ; Majorca (Spain) Description and travel ; Ermita de Betlem (Spain) Description and travel.
47 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 21
Sóller - Puig de l’Ofre (Pel Barranc de Biniaraix)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1967.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca ; Mallorca Descripcions i viatges Puig de l'Ofre ; Puig de l'Ofre (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de l'Ofre ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de l'Ofre (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 22
Orient - Serra de la Rateta - Orient (Per Comasema i el Pas de Na Maria)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1967.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Serra de la Rateta ; Mallorca Descripcions i viatges ; Serra de la Rateta (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Serra de la Rateta ; Majorca (Spain) Description and travel ; Serra de la Rateta (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 23
Alaró - Talaia de Ca’ls Reis (Pel Pas de S’Escaleta)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1968.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Talaia de ca'ls reis ; Mallorca Descripcions i viatges ; Talaia de ca'ls Reis (Alaró) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Talaia de ca'ls reis ; Majorca (Spain) Description and travel ; Talaia de ca'ls Reis (Spain) Description and travel.
34 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 24
Puig de Randa (Des d’Algaida, per Castellitx i Albenya)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1968.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de Randa ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Randa (Algaida) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de Randa ; Majorca (Spain) Description and travel.
49 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 25
La Trapa (Des de S’Arracó, per Ses Basses i el Cap Fabioler)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1968.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca La Trapa ; Mallorca Descripcions i viatges ; La Trapa (Andratx) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca La Trapa ; Majorca (Spain) Description and travel ; La Trapa (Spain) Description and travel.
47 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 26
Torre de Lluc
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1968.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Torre de Lluc ; Mallorca Descripcions i viatges ; Torre de Lluc (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Torre de Lluc ; Majorca (Spain) Description and travel ; Torre de Lluc (Spain) Description and travel.
41 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 27
Morro de Sa Vaca
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1968.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Morro de sa Vaca ; Mallorca Descripcions i viatges ; Morro de sa Vaca (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Morro de Sa Vaca ; Majorca (Spain) Description and travel ; Morro de sa Vaca (Spain) Description and travel.
39 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 28
Volta del Puig Roig
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1968.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig Roig (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig Roig ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig roig (Spain) Description and travel.
40 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 29
Puig de Bonany (Des de Petra)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1968.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de Bonay ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Bonay (Petra) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de Bonay ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Bonay (Spain) Description and travel.
38 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 30
Torrent d’Almadrà
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1968 .
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Torrent d'Almadrà ; Mallorca Descripcions i viatges ; Torrent d'Almadrà (Lloseta) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Torrent d'Almadrà ; Majorca (Spain) Description and travel ; Torrent d'Almadrà (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 31
Pollença - Cales Castell i Sant Vicenç (Pel Pas dels Pescadors)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1968.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Cales Castell Cala Sant Vicenç ; Mallorca Descripcions i viatges ; Cales Castell (Pollença) Descripcions i viatges ; Cala Sant Vicenç (Pollença) Descripcions i viatges .
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Cales Castell Sant Vicenç ; Majorca (Spain) Description and travel.
41 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 32
Lluc - Sa Coma (Per Ses Figueroles i el Portell des Vent)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1969.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Lluc ; Mallorca Descripcions i viatges ; Lluc (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Lluc ; Majorca (Spain) Description and travel ; Lluc (Spain) Description and travel.
34 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 33
Puig de N’Alí (Des de Caimari per Els Horts)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1969.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de n'Ali ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de n'Alí (Selva) Descripcions i Viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de n'Ali ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de n'Alí (Spain) Description and travel.
43 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 34
Puig de Sa Creu - Sa Mola (Des de Caimari, per Ses Rotes i Can Bajoca)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1969.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de sa Creu ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de sa Creu (Selva) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de sa Creu ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de sa Creu (Spain) Description and travel.
41 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 35
Ses Basses de Mortitx
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1969.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Ses Basses de Mortitx ; Mallorca Descripcions i viatges ; Ses basses de Mortitx (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Ses basses de Mortitx ; Majorca (Spain) Description and travel ; Ses Basses de Mortitx (Spain) Description and travel.
49 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 36
Camí Vell de Pollença a Lluc
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1969.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Lluc ; Mallorca Descripcions i viatges ; Pollença (Mallorca) Descripcions i viatges ; Lluc (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Lluc ; Majorca (Spain) Description and travel ; Pollensa (Spain) Description and travel ; Escorca (Spain) Description and travel.
39 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 37
Lloseta - Ses Cases Noves (Per S’Estorell i Biniatzent)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1970.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Lloseta ; Mallorca Descripcions i viatges ; Lloseta (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Lloseta ; Majorca (Spain) Description and travel ; Lloseta (Spain) Description and travel.
37 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 38
Torrent del Gorg Blau. I. Almallutx - Gorg Blau - Turixant
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1970.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Gorg Blau ; Mallorca Descripcions i viatges ; Torrent del Gorg Blau (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Gorg Blau ; Majorca (Spain) Description and travel ; Torrent del Gorg Blau (Spain) Description and travel.
31 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 39
Torrent del Gorg Blau. II. Turixant – S’Entreforc
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1970.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Torrent del Gorg Blau ; Mallorca Descripcions i viatges ; Torrent del Gorg Blau (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Torrent del Gorg Blau ; Majorca (Spain) Description and travel ; Torrent del Gorg Blau (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 40
Sa Talaia de la Victoria (Alcúdia)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1970.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Sa Talaia de la Victoria ; Mallorca Descripcions i viatges ; Sa Talaia de la Victoria (Alcudia) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Sa Talaia de la Victoria ; Majorca (Spain) Description and travel ; Sa Talaia de la Victoria (Alcudia).
45 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 41
Puig des Verger (Des de Biniaraix, pel Coll d’En Cer i el Portell de Sa Costa)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1970.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig des Verger ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig des Verger (Biniaraix) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig des Verger ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig des Verger (Spain) Description and travel.
48 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 42
Península de Formentor. I. Port de Pollença - Cases de Cala Murta
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1970.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Formentor ; Mallorca Descripcions i viatges ; Formentor (Pollença) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Formentor ; Majorca (Spain) Description and travel ; Formentor (Spain) Description and travel.
39 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 43
Península de Formentor. II. Cases de Cala Murta - Punta del Far
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1970.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Formentor ; Mallorca Descripcions i viatges ; Formentor (Pollença) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Formentor ; Majorca (Spain) Description and travel ; Formentor (Spain) Description and travel.
46 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 44
Puig d’Inca
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1970.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig d'Inca ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig d'Inca (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig d'Inca ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig d'Inca (Spain) Description and travel.
33 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 45
Sa Comuna de Bunyola (Pels cingles d’Honor)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1971.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Sa Comuna de Bunyola ; Mallorca Descripcions i viatges ; Sa Comuna de Bunyola (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Sa Comuna de Bunyola ; Majorca (Spain) Description and travel ; Sa Comuna de Bunyola (Spain) Description and travel.
32 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 46
Puig de N’Eimeric
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1971.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de n'Eimeric ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de n'Eimeric (Bunyola) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de n'Eimeric ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de n'Eimeric (Spain) Description and travel.
34 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 47
Sa Mola des Ram (Des d’Esporles, per l’ermita de Maristella)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1971.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Sa Mola des Ram ; Mallorca Descripcions i viatges ; Sa Mola des Ram (Esporles).
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Sa Mola des Ram ; Majorca (Spain) Description and travel ; Sa Mola des Ram (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 48
Fornalutx - Montnàber (Per les barrancades d’Es Racó i S’Olivaret)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1971.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Montnàber ; Mallorca Descripcions i viatges ; Montnàber (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Montnàber ; Majorca (Spain) Description and travel ; Montnàber (Spain) Description and travel.
41 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 49
Serra de Ternelles. I. Pollença - Coll de la Roteta - Pla de les Mates Velles
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1971.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca ; Mallorca Descripcions i viatges ; Serra de Ternelles (Pollença) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Serra de Ternelles ; Majorca (Spain) Description and travel ; Serra de Ternelles (Spain) Description and travel.
33 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 50
Serra de Ternelles. II. Pla de les Mates Velles - Pollença
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1971.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Serra de Ternelles ; Mallorca Descripcions i viatges ; Serra de Ternelles Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Serra de Ternelles ; Majorca (Spain) Description and travel ; Serra de Ternelles (Spain) Description and travel.
32 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 51
Puig de Sant Miquel (Des d’Alaró, per la Font Figuera i S’Alcadena)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1971.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Sant Miquel (Alaró) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de Sant Miquel ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Sant Miquel (Spain) Description and travel.
40 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 52
La Vall dels Bini (Des de Fornalutx, per Montcaire i el Coll des Cards Colers)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1972.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca La Vall dels Bini ; Mallorca Descripcions i viatges ; La Vall dels Bini (Fornalutx) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca La Vall dels Bini ; Majorca (Spain) Description and travel ; La Vall dels Bini (Majorca) Description and travel.
35 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 53
La Muntanya de Montcaire (Des de Sóller, pel Mirador de Ses Barques i el Pas des Pinot)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1972.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Montcaire ; Mallorca Descripcions i viatges ; Montcaire (Sóller) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Montcaire ; Majorca (Spain) Description and travel.
42 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 54
La Vall dels Bini (Des de Ca’ls Reis, per la Coma de Bini i el Pas de S’Argentó)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1972.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca La Vall dels Bini ; Mallorca Descripcions i viatges ; La Vall dels Bini (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca La Vall dels Bini ; Majorca (Spain) Description and travel ; La Vall dels Bini (Escorca) Description and travel.
39 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 55
Es Clots Carbons i Ses Monjoies (Des d’Es Bosc, pel Camí de la Barra, el Pas de S'Estaca i el de Ca'n Termes)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1972.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Els Clots Carbons i ses Monjoies ; Mallorca Descripcions i viatges ; Els Clots Carbons i ses Monjoies (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Els Clots Carbons i ses Monjoies ; Majorca (Spain) Description and travel ; Els Clots Carbons i ses Monjoies (Spain) Description and travel.
37 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 56
Puig de Massanella (Des de Mancor de la Vall, per la Font Nova i la Font de S’Avenc)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1972.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Escorca Puig de Massanella ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Massanella (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de Massanella ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Massanella (Spain) Description and travel).
45 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 57
La Serra del Cavall Bernat
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1972.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Serra del Cavall Bernat ; Mallorca Descripcions i viatges ; Serra del Cavall Bernat (Pollença) Descripcions i Viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Serra del Cavall Bernat ; Majorca (Spain) Description and travel ; Serra del Cavall Bernat (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 58
Puig Tomir (Pel Pas del Diable)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1972.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig Tomir ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig Tomir (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig Tomir ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig Tomir (Spain) Description and travel.
40 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 59
Castell de Santueri - Puig de Sant Salvador (Felanitx)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1973.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Castell Santueri-Puig de Sant Salvador ; Mallorca Descripcions i viatges ; Castell Santueri-Puig de Sant Salvador (Felanitx) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Castell Santueri-Puig de Sant Salvador ; Majorca (Spain) Description and travel ; Castell Santueri-Puig de Sant Salvador (Spain) Description and travel.
40 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 60
Coma de So’n Torrella - Pla de Cúber
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1973.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Coma de Son Torrella - Pla de Cúber ; Mallorca Descripcions i viatges ; Coma de Son Torrella - Pla de Cúber (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Coma de Son Torrella- Pla de Cúber ; Majorca (Spain) Description and travel ; Coma de Son Torrella- Pla de Cúber (Spain) Description and travel.
32 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 61
Península de Artà. I. Part interior
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1973.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Artà ; Mallorca Descripcions i viatges ; Artà (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Artà ; Majorca (Spain) Description and travel ; Artà (Spain) Description and travel.
47 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 62
Península de Artà. II. Sa Talaia Moreia
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1973.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Sa Talaia Moreia ; Mallorca Descripcions i viatges ; Sa Talaia Moreia (Artà) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Sa Talaia Moreia ; Majorca (Spain) Description and travel.
40 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 63
La Vall d’Ariant. I) Caseta dels Milicians
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1973.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca La Vall d'Ariant ; Mallorca Descripcions i viatges ; La Vall d'Ariant (Pollença) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca La Vall d'Ariant ; Majorca (Spain) Description and travel ; La Vall d'Ariant (Spain) Description and travel.
42 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 64
La Vall d’Ariant. II) La Font Gallarda. La Ferradura. El Cingle Verd
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1974.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Vall d'Ariant ; Mallorca Descripcions i viatges ; Vall d'Ariant (Pollença) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Vall d'Ariant ; Majorca (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 65
Puig d’En Gironella (Per Llinàs i el Coll de Tirapau)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1974.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de Gironella ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Gironella (Pollença) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de Gironella ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Gironella (Spain) Description and travel.
35 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 66
Puig de Massanella (Des de Lluc per Comafreda)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1974.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de Massanella ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Massanella (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de Massanella ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Massanella (Spain) Description and travel.
38 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 67
Puig Caragoler de Femenia (Volta i pujada, des de Mosset)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1974.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig Caragoler de Femenia ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig Caragoler de Femenia (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig Caragoler de Femenia ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig Caragoler de Femenia (Spain) Description and travel.
38 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 68
Puig de Galatzó (Per Es Ratxo i Galatzó)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1974.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de Galatzó ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Galatzó (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de Galatzó ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Galatzó (Spain) Description and travel.
35 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 69
Sóller - Sa Calobra. I. Sóller - Torre de Sa Seca
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1975.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Sa Calobra ; Mallorca Descripcions i viatges ; Sa Calobra (Escorca) Description and travel.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Sa Calobra ; Majorca (Spain) Description and travel ; Sa Calobra (Spain) Description and travel.
46 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 70
Sóller - Sa Calobra. II. Sa Costera - Cala de Tuent
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1975.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Sa Costera ; Mallorca Descripcions i viatges ; Sa Costera (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Sa Costera ; Majorca (Spain) Description and travel ; Sa Costera (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 71
Sóller - Sa Calobra. III. Sa Calobra - Port de Sóller
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1975.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Port de Sóller ; Mallorca Descripcions i viatges ; Port de Sóller (Mallorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Port de Sóller ; Majorca (Spain) Description and travel ; Port de Sóller (Spain) Description and travel.
47 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 72
Puig des Suro. Des de Mancor de la Vall per Sancta Llucia i Biniarroi
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1975.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig des Suro ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig des Suro (Mancor de la Vall) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig des Suro ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig des Suro (Spain) Description and travel.
39 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 73
Els Tossals. I. Des de Solleric, per la Font des Pi i Els Tossals Verds
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1976.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Els Tossals ; Mallorca Descripcions i viatges ; Els Tossals (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Els Tossals ; Majorca (Spain) Description and travel ; Els Tossals (Spain) Description and travel.
51 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 74
Els Tossals. II. Des d’Almallutx per la coma del Pa de Figa i la dels Ases
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1976.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Els Tossals ; Mallorca Descripcions i viatges ; Els Tossals (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Els Tossals ; Majorca (Spain) Description and travel ; Els Tossals (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 75
Els Bini. Des de Cala de Tuent pel Pas de S’Al·lot Mort i el Pas des Marge
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1976.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Els Bini ; Mallorca Descripcions i viatges ; Els Bini (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Els Bini ; Majorca (Spain) Description and travel ; Els Bini (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 76
El Puig del Teix. Des de Valldemossa per la Coma des Cairats
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1977.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig des Teix ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig des Teix (Deià) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca ; Majorca (Spain) Description and travel.
32 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 77
El Puig del Teix. Des de Deià, pel Pas de Ca’n Boqueta i el Pas des Racó
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1977.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig des Teix ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig des Teix (Deià) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig del Teix ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig del Teix (Spain) Description and travel.
52 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 78
El Puig del Teix. Des de Valldemossa, pel Camí de S’Arxiduc, i la cornisa del Caragolí
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1977.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig del Teix (Deià) Descricions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig del Teix (Spain) Description and travel.
37 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 79
Puig Tomir. Des de Lluc, per Es Pedregaret i Alcanella
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1978.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Tomir ; Mallorca Descripcions i viatges ; Tomir (Escorca) Descripcions i viateges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Tomir ; Majorca (Spain) Description and travel ; Tomir(Spain) Description and Travel.
49 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 80
La Cuculla de Fartàritx (Des de Pollença, per El Rafal i L’Assarell)
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1978.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Cuculla de Fartàritx ; Mallorca Descripcions i viatges ; Cuculla de Fartàritx (Pollença) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Cuculla de Fartàritx ; Majorca (Spain) Description and travel ; Cuculla de Fartàritx (Spain) Description and travel.
44 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 81
Puig Major. Volta dels Cingles
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1978.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig Major ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig Major (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig Major ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig Major (Spain) Description and travel.
57 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 82
Miner - La Mola. Des de Campanet, per Gabellí i Biniatró
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1979.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Miner-La Mola ; Mallorca Descripcions i viatges ; Miner-La Mola (Campanet) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Miner-La Mola ; Majorca (Spain) Description and travel.
50 p.
-

Rutes Amagades de Mallorca, núm. 83
Cova de les Bruixes. Des de Mortitx pel Pas de la Roca Llisa
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris).
Data: 1980.
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Cova de les Bruixes ; Mallorca Descripcions i viatges ; Cova de les Bruixes (Escorca) Descripcions i viatges.
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Cova de les Bruixes ; Majorca (Spain) Description and travel ; Cova de les Bruixes (Spain) Description and travel.
55 p.
-