PORTAL SOCIAL HELP PREFERENCES
open this section of the library and view contents 9 Darreres aportacions sobre història de la família i la infància en Europa... (Codi d'assignatura 10986)
open this section of the library and view contents 14 Dret del menor i de la família (Codi d'assignatura 10889)
open this section of the library and view contents 10 El treball corporal i perspectives psicomotrius actual (Codi d'assignatura 10827)
open this section of the library and view contents 15 Estudi internacional comparat dels sistemes d'avaluació de necessitats (Codi d'assignatura 10891)
open this section of the library and view contents 12 Intervenció en dèficit d'atenció/hiperactivitat (TDAH) (Codi d'assignatura 10899)
open this section of the library and view contents 17 Investigacions sociològiques i antropològiques avançades sobre família i parentiu (Codi d'assignatura 10985)
open this section of the library and view contents 13 L'activitat física i l'esport com estratègia de socialització entre pares (Codi d'assignatura 10901)
open this section of the library and view contents 17 La investigació qualitativa (Codi d'assignatura 10989)
open this section of the library and view contents 13 Mediació en Contextos Socials i Educatius (Codi d'assignatura 10896)
open this section of the library and view contents 15 Models d'intervenció educativa per a la competència familiar (Codi d'assignatura 10895)
open this section of the library and view contents 9 Models i tècniques d'Intervenció en acollida i adopció (Codi d'assignatura 10900)
open this section of the library and view contents 13 Polítiques europees i serveis educatius a la primera infància (Codi d'assignatura 10903)
open this section of the library and view contents 6 Practiques d'intervenció amb menors (Codi d'assignatura 10904)
open this section of the library and view contents 18 Relació entre família, l'escola i els Serveis Socials (Codi d'assignatura 10894)
open this section of the library and view contents 22 Sistemes interns d'avaluació de programes, serveis i institucions de menors (Codi d'assignatura 10988)
open this section of the library and view contents 7 Tècniques d'intervenció educatives i conductuals en menors i família (Codi d'assignatura 10898)
open this section of the library and view contents 4 Técniques d'anàlisi multivariable aplicades al modelatge estadístic en la investigació científica (Codi d'assignatura 10987)