HOME HELP PREFERENCES

<< Tornar a la pàgina anterior

Història d’un projecte

 

Aquest projecte ha passat per diferents estadis fins que a la fi s’han donat les condicions idònies per a l’execució i s’han pogut evitar les desviacions de la imatge que feien que la còpia digital no es correspongués amb l’original en paper.

Els dos plànols majors es varen restaurar el 1986 gràcies a un conveni amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, patien degradacions produides pels canvis de temperatura, per la humitat i per l’impacte de la llum directa quan estaven penjats a l’entrada principal de la Sala. Pel que fa als plànols a escala 1/2.500 es varen desenquadernar i es varen consolidar mitjançant una camisa de paper neutre.

El 1998 es va realitzar un primer intent de digitalització que no va arribar a bon port per mancances tècniques. L’empresa adjudicatària va desistir en no poder corregir la desviació de la imatge escanejada respecte de l’original.

L’any 2002 es va fer un segon intent de reproducció digital mitjançant tècniques fotogramètriques que tampoc no va fructificar. De les 8 fases en què consistia el projecte, l’empresa va desistir a meitat de la segona (presa fotogràfica estereoscòpica).

El 2005 es reprèn el projecte que presentam en aquesta web, el qual ha constat de dues fases:

  1. Els dos plànols a escala 1/10.000 han estat digitalitzats a principis del 2006 per l’empresa Vinfra de Madrid, car a la nostra illa no hi ha cap institució o empresa amb un escàner capaç de reproduir uns plànols d’aquestes dimensions.
  2. Pel que fa als plànols a escala 1/2.500, dia 19 de juliol de 2006 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Manacor i la Universitat de les Illes Balears per tal de:

   • Escanejar els plànols en alta resolució
   • Restaurar digitalment les imatges
   • Convertir els plànols a format PDF
   • Crear una col·lecció de consulta
   • Editar una còpia màster en DVD