PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
c e f g h i l m p s t
Conferències de les Jornades de Commemoració i Estudi de l'Eclipsi Total de Sol a la Mallorca de 1905
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 13
Amengual, Antoni, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; March, Joan, editor
Data: 2005.
Identificador: ISBN: 849569493X.
Matèries en català: Astronomia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Astronomy ; Natural History.
237 p.
-