PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Mayurqa 1968, vol. 01
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
193 p.
-

Mayurqa 1969, vol. 02
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
160 p.
-

Mayurqa 1970, vol. 03-04
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Humanitats.
308 p.
-

Mayurqa 1971, vol. 05
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
183 p.
-

Mayurqa 1971, vol. 06
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
100 p.
-

Mayurqa 1972, vol. 07
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
204 p.
-

Mayurqa 1972, vol. 08
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
165 p.
-

Mayurqa 1972, vol. 09
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
191 p.
-

Mayurqa 1973, vol. 10
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
154 p.
-

Mayurqa 1974, vol. 11
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
172 p.
-

Mayurqa 1974, vol. 12
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
252 p.
-

Mayurqa 1975, vol. 13
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
301 p.
-

Mayurqa 1975, vol. 14
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
284 p.
-

Mayurqa 1976, vol. 15
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
362 p.
-

Mayurqa 1976, vol. 16
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Secció de Palma.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
472 p.
-

Mayurqa 1977-78, vol. 17
Universitat de Palma de Mallorca.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
334 p.
-

Mayurqa 1978-79, vol. 18
Universitat de Palma de Mallorca.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
250 p.
-

Mayurqa 1979-80, vol. 19 n. 1
Universitat de Palma de Mallorca.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
396 p.
-

Mayurqa 1979-80, vol. 19 n. 2
Universitat de Palma de Mallorca.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
184 p.
-

Mayurqa 1979-80, vol. 19 n. 3
Universitat de Palma de Mallorca.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
291 p.
-

Mayurqa 1980-84, vol. 20
Universitat de Palma de Mallorca.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
448 p.
-

Mayurqa 1985-87, vol. 21
Universitat de Palma de Mallorca.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
432 p.
-

Mayurqa 1989, vol. 22 n. 1
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
489 p.
-

Mayurqa 1989, vol. 22 n. 2
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
492 p.
-

Mayurqa 1990-96, vol. 23
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
228 p.
-

Mayurqa 1997-98, vol. 24
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
176 p.
-

Mayurqa 1999, vol. 25
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
258 p.
-

Mayurqa 2000, vol. 26
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
235 p.
-

Mayurqa 2001, vol. 27
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
221 p.
-

Mayurqa 2002, vol. 28
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
270 p.
-

Mayurqa 2003, vol. 29
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
336 p.
-

Mayurqa 2005, vol. 30, n. 1
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
482 p.
-

Mayurqa 2005, vol. 30, n. 2
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
457 p.
-

Mayurqa 2006, vol. 31
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
384 p.
-

Mayurqa 2008, vol. 32
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
328 p.
-

Mayurqa 2009-2010, vol. 33
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
ISSN: p-ISSN: 0301-8296 ; e-ISSN: 2386-7124
Matèries en català: Humanitats ; Història ; Art.
Matèries en anglès: Humanities ; History ; Art.
386 p.
-