PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Innovib 2010, no. 1
Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat. Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. Redined Illes Balears.
ISSN: 2172-587X.
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
329 p.
-

Innovib 2011, no. 2
Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat. Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. Redined Illes Balears.
ISSN: 2172-587X.
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
332 p.
-

Innovib 2013, no. 3
Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat. Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. Redined Illes Balears.
ISSN: 2172-587X.
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
269 p.
-