PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
L'Ignorància, 21 de juny de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 1 de novembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 6 de desembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 de desembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 d'octubre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 16 d'agost de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 30 d'agost de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 d'octubre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 de novembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 29 de novembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 de setembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 6 de setembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 13 de desembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 26 de juliol de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 9 d'agost de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 20 de setembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 5 de juliol de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 d'octubre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 20 de desembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 d'octubre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 d'agost de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 13 de setembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 22 de novembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 de juny de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 8 de novembre de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 12 de juliol de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 19 de juliol de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 23 d'agost de 1879
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 13 de març de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 23 d'octubre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 7 de febrer de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 de desembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 de març de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 de gener de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 10 d'abril de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 de setembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 de novembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 de gener de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 d'abril de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 de desembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 8 de maig de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 d'abril de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 1 de maig de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 10 de gener de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 12 de juny de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 20 de novembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 d'agost de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 22 de maig de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 5 de juny de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 de setembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 de juliol de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 19 de juny de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 d'octubre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 9 d'octubre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 3 de juliol de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 16 d'octubre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 21 de febrer de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 de desembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
7 p.
-

L'Ignorància, 7 d'agost de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 de maig de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 de desembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 6 de novembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 30 d'octubre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 21 d'agost de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 de setembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 6 de març de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 3 de gener de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 d'agost de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 de setembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 de febrer de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 13 de novembre de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 20 de març de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 d'abril de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 de febrer de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 31 de juliol de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 de juliol de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 10 de juliol de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 31 de gener de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 26 de juny de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 29 de maig de 1880
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 29 d'octubre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 31 de desembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 de maig de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 8 d'octubre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 26 de febrer de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 d'agost de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 22 d'octubre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 26 de març de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 d'octubre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 3 de desembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 1 d'octubre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 20 d'agost de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 19 de novembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 16 de juliol de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 13 d'agost de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 6 d'agost de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 12 de novembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 de desembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 23 d'abril de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 10 de desembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 9 d'abril de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 de setembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
8 p.
-

L'Ignorància, 10 de setembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 5 de novembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 de juny de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 3 de setembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 21 de maig de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 22 de gener de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 30 de juliol de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 de juliol de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 de gener de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 1 de gener de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 de setembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 26 de novembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 de desembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 29 de gener de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 19 de març de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 8 de gener de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 de setembre de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 19 de febrer de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 23 de juliol de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 5 de febrer de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 16 d'abril de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 7 de maig de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 de juny de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 de maig de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 de juny de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 9 de juliol de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 5 de març de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 de juny de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 12 de març de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 12 de febrer de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 30 d'abril de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 d'abril de 1881
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 16 de desembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 23 de setembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 21 de gener de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 de juny de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 22 de juliol de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 de novembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 16 de setembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 29 de juliol de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 de gener de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 de març de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 19 d'agost de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 de desembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 de febrer de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 de novembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 de març de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 de febrer de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 22 d'abril de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 d'abril de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 26 d'agost de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 8 d'abril de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 de juny de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 5 d'agost de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 10 de juny de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 de novembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 de novembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 1 d'abril de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 12 d'agost de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 9 de desembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 20 de maig de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 7 d'octubre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 29 d'abril de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 7 de gener de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 de febrer de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 23 de desembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 de març de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 1 de juliol de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
7 p.
-

L'Ignorància, 4 de febrer de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 21 d'octubre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 d'octubre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 3 de juny de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 de juliol de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 9 de setembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 30 de desembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 13 de maig de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 de maig de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 6 de maig de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 de gener de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 30 de setembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 d'octubre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 8 de juliol de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 de març de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 de setembre de 1882
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 de febrer de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 6 d'octubre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 de novembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 10 de novembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 10 de febrer de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 de juny de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 8 de setembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 29 de desembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 19 de maig de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 1 de setembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 de setembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 10 de març de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 26 de maig de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 de juliol de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 3 de novembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 21 de juliol de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 de gener de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 de juliol de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 d'agost de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 5 de maig de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 3 de febrer de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 d'agost de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 de desembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 21 d'abril de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 16 de juny de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 d'agost de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 8 de desembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 d'agost de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 7 de juliol de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 1 de desembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 22 de setembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 de gener de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 29 de setembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 de març de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 de febrer de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 3 de març de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 de novembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 13 d'octubre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 7 d'abril de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 d'abril de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 d'abril de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 31 de març de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 23 de juny de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 12 de maig de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 9 de juny de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 22 de desembre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 7 de gener de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 20 d'octubre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 20 de gener de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 d'octubre de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 de març de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 30 de juny de 1883
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 12 de juliol de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 5 de gener de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 1 de novembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 10 de maig de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 23 de febrer de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 19 de juliol de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 de maig de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 26 de gener de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 d'octubre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 29 de març de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 d'agost de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 5 d'abril de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 13 de setembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 20 de desembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 19 d'abril de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 13 de desembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 12 d'abril de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 de febrer de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 de juny de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 19 de gener de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 5 de juliol de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 29 de novembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 de maig de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 de març de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 de setembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 21 de juny de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 26 d'abril de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 8 de març de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 9 de febrer de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 de maig de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 12 de gener de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
8 p.
-

L'Ignorància, 8 de novembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 d'octubre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 30 d'agost de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 6 de setembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 1 de març de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 9 d'agost de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 31 de maig de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 26 de juliol de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 d'octubre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 d'octubre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 7 de juny de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 20 de setembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 de desembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 22 de novembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 6 de desembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 16 de febrer de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 23 d'agost de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 22 de març de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 16 d'agost de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 de juny de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 15 de novembre de 1884
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 31 de gener de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 de juliol de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 d'abril de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 21 de març de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 7 de març de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 16 de maig de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 9 de maig de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 2 de maig de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 18 de juliol de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 11 d'abril de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 de juliol de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
8 p.
-

L'Ignorància, 20 de juny de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 13 de juny de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 de juliol de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 23 de maig de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 de febrer de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 3 de gener de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 17 de gener de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 7 de febrer de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 de març de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 27 de juny de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 25 d'abril de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 6 de juny de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 14 de febrer de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 28 de març de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 24 de gener de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 4 d'abril de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 21 de febrer de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 30 de maig de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-

L'Ignorància, 10 de gener de 1885
Estampa d'en Pere J. Gelabert.
4 p.
-