PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
e
Endins 1974, vol. 1
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
60 p.
-

Endins 1975, vol. 2
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
39 p.
-

Endins 1976, vol. 3
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
73 p.
-

Endins 1977, vol. 4
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
71 p.
-

Endins 1979, vol. 5_6
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
111 p.
-

Endins 1980, vol. 7
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
74 p.
-

Endins 1981, vol. 8
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
97 p.
-

Endins 1982, vol. 9
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
77 p.
-

Endins 1985, vol. 10_11
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
78 p.
-

Endins 1986, vol. 12
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
62 p.
-

Endins 1987, vol. 13
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
132 p.
-

Endins 1989, vol. 14_15
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
112 p.
-

Endins 1990, vol. 16
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
77 p.
-

Endins 1992, vol. 17_18
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
98 p.
-

Endins 1993, vol. 19
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
71 p.
-

Endins 1995, vol. 20
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
213 p.
-

Endins 1997, vol. 21
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
132 p.
-

Endins 1998, vol. 22
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
124 p.
-

Endins 2000, vol. 23
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
186 p.
-

Endins 2001, vol. 24
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
185 p.
-

Endins 2003, vol. 25
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
164 p.
-

Endins 2004, vol. 26
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
157 p.
-

Endins 2005, vol. 27
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
228 p.
-

Endins 2005, vol. 28
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
90 p.
-

Endins 2006, vol. 29
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
140 p.
-

Endins 2006, vol. 30
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
144 p.
-

Endins 2007, vol. 31
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
190 p.
-

Endins 2008, vol. 32
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
188 p.
-

Endins 2009, vol. 33
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
155 p.
-

Endins 2010, vol. 34
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
190 p.
-

Endins 2011, vol. 35
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: p-ISSN: 0211-2515 ; e-ISSN: 2386-7299
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
369 p.
-

Endins 2014, vol. 36
Federació Balear d'Espeleologia.
ISSN: e-ISSN: 2386-7299 ; p-ISSN: 0211-2515
Matèries en català: Espeleologia.
Matèries en anglès: Speleology.
152 p.
-