HOME HELP PREFERENCES
2015View the PDF document Una cata en la biografía de Walter Benjamin - Ballester Brage, Lluís ; Colom Cañellas, Antoni J.
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 7-28 | 22 p. -
View the PDF document Relacions família-escola: un salt a la postmodernitat - Payeras Cladera, Antònia
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 243-256 | 14 p. -
View the PDF document Pedagogia social em contexto comunitário: nos meandros das aprendizagens não formais - Candeias Martins, Ernesto
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 127-146 | 20 p. -
View the PDF document Participación familiar en el entorno escolar a través de las AMIPA - Casado de Staritzky, Tatiana ; Galiano Ceped, María Rosa
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 227-241 | 15 p. -
View the PDF document A new nature that comes from Science and Society - Sancén Contreras, Fernando ; Gramigna, Anita
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 29-44 | 16 p. -
View the PDF document Marshall McLuhan: Algo que nunca nos dijo - Gelabert Amengual, Pedro
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 55-93 | 39 p. -
View the PDF document Les «vetllades artístiques» de la Normal Femenina de les Balears, iconografia i projecció social - Comas Rubí, Francesca ; Sureda Garcia, Bernat
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 147-162 | 16 p. -
View the PDF document La semiótica del género conferencial para la comunicación educativa - Sorókina, Tatiana
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 45-54 | 10 p. -
View the PDF document La relevancia de los contenidos actitudinales en la educación formal para la consecución de una sociedad pacífica - Core Ribot, Ana
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 95-110 | 16 p. -
View the PDF document La primera escuela de enfermeras de Baleares: Santa Madrona de Palma de Mallorca (1930-1935) - Fernández, Carmen ; Mir Ramonell, Roser
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 163-194 | 32 p. -
View the PDF document La lluita per l’oficialitat de l’ensenyament de la llengua catalana en els centres docents de les Illes Balears. El paper de l’Obra Cultural Balear - Salom Abellán, Elvira
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 195-212 | 18 p. -
View the PDF document El treball comunitari i el suport escolar. Estudi de cas del projecte de reforç socioeducatiu del municipi de Binissalem (2007-2013) - Canyelles, Francisca ; Amer, Joan
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 213-226 | 14 p. -
View the PDF document El cambio en la Universidad desde un análisis de la identidad del docente universitario - Llabata Pérez, Paloma
Educació i Cultura 2015, no. 25, pp. 111-125 | 15 p. -
2013View the PDF document Una experiència d’aula: racons a l’aula de primària - Martín Sánchez, Mònica
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 121-131 | 11 p. -
View the PDF document Rutas y configuraciones de la imagen de perfil en Facebook - Gómez Zúñiga, Rocío ; González Mina, Julián
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 41-73 | 33 p. -
View the PDF document Prácticas restaurativas: construyendo la comunidad desde los centros de enseñanza - Pomar Fiol, M. Isabel ; Vecina Merchante, Carlos
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 213-224 | 12 p. -
View the PDF document Programa d’activitats fisicoesportives i d’oci sobre la capacitat funcional, tensió arterial, composició corporal i qualitat de vida en persones grans (>65 anys) - Muntaner, Adrià ; Cantallops, Jaume
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 95-107 | 13 p. -
View the PDF document Narraciones de la experiencia docente - Righetti, Marco
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 27-40 | 13 p. -
View the PDF document L’Obra Cultural Balear i l’educació: els primers cursos de llengua i literatura catalana organitzats per l’entitat (1962-1969) - Salom Abellán, Elvira
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 193-212 | 20 p. -
View the PDF document L’escola activa, una forma de voluntariat. 25 anys del Telèfon de l’Esperança a Palma - Calafat i Matas, Margalida
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 147-160 | 14 p. -
View the PDF document L’efecte de les intervencions escolars en la promoció d’activitat física - Muntaner, Adrià ; Borràs, Pere A.
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 109-120 | 12 p. -
View the PDF document La qüestió educativa en els debats d’investidura al Parlament de les Illes Balears - Burgués Mestre, Juan José
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 175-191 | 17 p. -
View the PDF document La influència del krausoinstitucionisme a Mallorca: les experiències institucionistes d’Alexandre Rosselló i Guillem Cifre de Colonya - Palou Quetglas, Pedro
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 133-146 | 14 p. -
View the PDF document La importancia de una correcta gestión preventiva respecto a los profesionales educativos en los centros públicos de enseñanza obligatoria - Riera Rosselló, Carlos
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 161-174 | 14 p. -
View the PDF document Estudi higiènicosanitari de la situació de les guarderies i centres d’educació infantil de 0 a 3 anys a Palma 2010-2011 - Mir Ramonell, Roser ; Fernández Bennàssar, M. Carme
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 7-25 | 19 p. -
View the PDF document Estrategias de afrontamiento del burnout en centros de secundaria - Sánchez Llull, David
Educació i Cultura 2013, no. 24, pp. 75-93 | 19 p. -