PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 978-84-8384-066-5
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
267 p.
-

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 978-84-8384-117-4
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
389 p.
-

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 978-84-8384-163-1
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
420 p.
-

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 2174-7997
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
605 p.
-

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 2174-7997
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
517 p.
-

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 2174-7997
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
421 p.
-

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 2174-7997
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
445 p.
-

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 2174-7997
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
408 p.
-

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 2174-7997
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
498 p.
-

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 2174-7997
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
522 p.
-

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració..
ISSN: 2174-7997
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
448 p.
-