PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Anales de Sineu 1901
Rotger Niell, Joan.
Editor:Joan Rotger Niell.
Matèries en català: Història local.
Matèries en anglès: Local History.
16 p.
-

Anales de Sineu 1902
Rotger Niell, Joan.
Editor:Joan Rotger Niell.
Matèries en català: Història local.
Matèries en anglès: Local History.
9 p.
-

Anales de Sineu 1914
Rotger Niell, Joan.
Editor:Joan Rotger Niell.
Matèries en català: Història local.
Matèries en anglès: Local History.
14 p.
-

Anales de Sineu 1915
Rotger Niell, Joan.
Editor:Joan Rotger Niell.
Matèries en català: Història local.
Matèries en anglès: Local History.
12 p.
-

Anales de Sineu 1916. Primera edició.
Rotger Niell, Joan.
Editor:Joan Rotger Niell.
Matèries en català: Història local.
Matèries en anglès: Local History.
12 p.
-

Anales de Sineu 1916. Segona edició.
Rotger Niell, Joan.
Editor:Joan Rotger Niell.
Matèries en català: Història local.
Matèries en anglès: Local History.
12 p.
-

Anales de Sineu 1917
Rotger Niell, Joan.
Editor:Joan Rotger Niell.
Matèries en català: Història local.
Matèries en anglès: Local History.
14 p.
-

Anales de Sineu 1918
Rotger Niell, Joan.
Editor:Joan Rotger Niell.
Matèries en català: Història local.
Matèries en anglès: Local History.
16 p.
-

Anales de Sineu 1919
Rotger Niell, Joan.
Editor:Joan Rotger Niell.
Matèries en català: Història local.
Matèries en anglès: Local History.
23 p.
-