PRINCIPAL PREFERÈNCIES

Temes

 

Com es pot trobar informació a la col·lecció Endins : Publicació d'Espeleologia

Hi ha 5 maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:

 

Com es llegeixen els documents

Sabreu que heu arribat a un determinat llibre o document perquè el seu títol, o una fotografia de la portada, apareixerà al costat esquerre del capdamunt de la pàgina. En algunes col·leccions vindrà acompanyat d’un sumari, mentre que en d’altres només apareixerà el número de la pàgina actual i una casella que us permetrà seleccionar una nova pàgina o avançar i retrocedir. El nom de la secció actual apareixerà en negreta al sumari, que es pot expandir: feu clic sobre les carpetes per obrir o tancar-les; feu clic sobre el llibre obert al capdamunt per tancar-lo.

A sota hi haurà el text de la secció actual. Un cop l’hàgiu llegit, trobareu unes fletxes al final que us duran a la secció següent o a l’anterior.

Sota el títol o la fotografia de portada hi ha uns botons. Feu clic sobre text complet per veure el text sencer de la secció, o llibre, en curs. Si el document és molt voluminós, aquesta operació pot durar molt de temps i ocupar molta memòria! Pitgeu sumari complet per veure el sumari sencer i els títols de tots els capítols i subseccions. Pitgeu separa per crear una nova finestra de navegador per a aquest document. (Això us serà útil quan vulgueu comparar documents, o llegir-ne dos a la vegada.) Finalment, en fer una cerca, les paraules que cerqueu estaran destacades. Pitgeu no destaquis per desactivar aquesta funció.

obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingutObre aquest prestage
obre aquest document i visualitza'n el continguttanca aquest llibreObre/tanca aquest llibre
Visualitza el documentVisualitza aquesta secció del text
torna a la secció anteriorvés a la secció següentVés a la secció anterior/següent
Mostra el text complet, o no
Mostra el sumari complet, o no
Obre aquesta pàgina en una nova finestra
Destaca termes de cerca, o no

 

Com se cerquen paraules determinades

Des de la pàgina de cerca, feu una consulta seguint aquestes senzilles instruccions:

  1. Especifiqueu les categories en les quals vulgueu cercar
  2. Trieu si voleu cercar totes o només algunes de les paraules
  3. Escriviu les paraules que vulgueu cercar
  4. Pitgeu el botó Comença cerca

En fer una consulta, es mostraran els títols de vint documents rellevants. Al final hi haurà un botó que us durà als vint documents següents. Allà trobareu botons que us permetran avançar als vint següents, o retrocedir als vint anteriors, i així successivament. Feu clic sobre el títol de qualsevol document, o sobre el botonet que hi ha al costat, per veure’l.

Es retornarà un màxim de 100 documents. Podeu modificar aquesta xifra fent clic sobre el botó de preferències del capdamunt de la pàgina.

 

Termes de cerca

Tot allò que escriviu en el quadre de consulta s’interpreta com una llista de paraules anomenada “termes de cerca”. Cada terme només conté caràcters alfabètics i numèrics. Els termes estan separats per espais en blanc. Si hi apareixen altres caràcters, com ara de puntuació, no fan més que separar els termes com si fossin espais, i no es tenen en compte en la cerca. No es poden cercar paraules que continguin signes de puntuació.

Per exemple, la consulta

serà tractada igual que

Per a col·leccions construïdes amb Lucene hi ha diverses opcions.

Aquests dos comodins es poden utilitzar enmig d'un terme o al final. No es poden utilitzar al començament d'un terme de cerca.
 

Tipus de consulta

Hi ha dos tipus diferents de consulta.

Podeu utilitzar tants termes de cerca com vulgueu: una frase completa i fins i tot un paràgraf sencer. Si només especifiqueu un terme, els documents s’ordenaran per la freqüència d’aparició del terme cercat.

 

Camp d’acció de les consultes

En la majoria de col·leccions, podeu seleccionar diversos índexs per cercar-hi. Per exemple, hi pot haver índexs per autor o per títol. O hi pot haver índexs per capítol o per paràgraf. En general, arribareu al document corresponent independentment de l’índex que hàgiu triat.

Si els documents són llibres, s’obriran al lloc corresponent.

 

Cerca avançada utilitzant el motor de cerca Lucene

Si heu seleccionat el mode de cerca avançada (a Preferències) tindreu opcions de cerca una mica diferents.

NOTA: Aquests operadors no es tenen en compte si esteu cercant en mode de cerca senzilla.

 

Cerca amb camps

La cerca amb camps permet fer cerques combinant diferents camps. Per exemple, es pot cercar "Llull" al Títol i "cria cargols" al Tema. En mode de cerca senzilla, cada línia del formulari es comporta com una sola línia de cerca normal. Les diverses línies del formulari es combinen mitjançant la conjunció "i" (per a una cerca de "tots") o "o" (per a una cerca d'"alguns"). Els termes dins el camp també es combinen de la mateixa manera. En el mode avançat, es poden especificar diferents combinacions de I/O/NO entre els camps fent servir els menús desplegables, i dins cada camp es poden utilitzar operadors booleans.

 

Per modificar les preferències

Si pitgeu el botó de preferències al capdamunt de la pàgina podreu modificar algunes eines de la interfície per adaptar-les a les vostres necessitats.

 

Preferències de col·lecció

Hi ha col·leccions que contenen diverses subcol·leccions, que es poden recercar de manera independent o conjunta, com una unitat. Podeu seleccionar les subcol·leccions que vulgueu incloure en les vostres cerques a la pàgina de Preferències.
 

Preferències d’idioma

Cada col·lecció es presenta en un idioma predefinit, però el podeu canviar per un altre si convé. També podeu modificar l’esquema de codificació que utilitza Greenstone per aparèixer en el navegador: el programari selecciona opcions raonables, però amb alguns navegadors s’obtenen millors resultats visuals canviant a un sistema de codificació diferent. Totes les col·leccions permeten triar entre un format d’interfície gràfic i un de textual, tots dos de tipus estàndard. Això és especialment útil per a usuaris amb dificultats visuals que utilitzin cossos de lletra augmentats o sintetitzadors de parla en els seus ordinadors.
 

Preferències de presentació

Segons les diferents col·leccions, trobareu diverses opcions que podreu seleccionar per controlar la presentació.

Les col·leccions de pàgines web permeten eliminar la barra de navegació de Greenstone que apareix al capdamunt de cada pàgina del document, de manera que la cerca us dugui a la pàgina web exacta que cerqueu sense cap capçalera de Greenstone. Per fer una altra cerca haureu de tornar a Greenstone amb el botó de retrocés del vostre navegador. Aquestes col·leccions també us permetran eliminar el missatge d’advertència de Greenstone quan feu clic sobre un vincle que us enviï fora de la col·lecció de la biblioteca digital i a la web en si. En algunes col·leccions de llocs web podeu controlar si els vincles de la pàgina “Resultats de la cerca” us envien directament a l’URL en qüestió o a la còpia de la pàgina que té la biblioteca digital.

 

Preferències de cerca

Dos parells de botons controlen el nivell de coincidència del text de les vostres cerques. El primer parell (anomenat “majúscules/minúscules”) controla si han de coincidir o no les majúscules i minúscules. El segon (“terminacions de paraules”) controla si s’han d’ometre o no les terminacions de les paraules. De vegades es disposa d’un quadre de consultes ben ample, que permet entrar-hi paràgrafs sencers. La cerca de fragments extensos de text és sorprenentment ràpida.

Per exemple, si seleccioneu els botons ometre maj./min. i ometre terminacions de paraules la consulta

serà tractada igual que

perquè el sistema ho reduirà tot a “constru afric”.

Podeu seleccionar un mode de consulta “avançada” que permet combinar termes amb I (&), O (|) i NO (!). Això us permetrà fer consultes més precises. També podeu utilitzar l’eina d’historial de cerca, que us mostrarà les darreres consultes realitzades. Això facilita la repetició de consultes anteriors amb petites modificacions. A més, també podreu controlar el nombre de resultats rellevants que us retorna i el nombre que en presenta en cada pantalla.