PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
d
Dades Balears 1979
Consell General Interinsular. Conselleria d'Economia i Hisenda. Servei d'Estudis Econòmics.
ISSN: 84 500-4074-4.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
123 p.
-

Dades Balears 1980
Consell General Interinsular. Conselleria d'Economia i Hisenda. Servei d'Estudis.
ISSN: 84 500-5031-6.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
212 p.
-

Dades Balears 1981
Consell General Interinsular. Conselleria d'Economia i Hisenda.
ISSN: PM 967-1982.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
316 p.
-

Dades Balears 1982
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria d'Economia i Hisenda.
ISSN: PM 34-84.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
341 p.
-

Dades Balears 1983
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Institut Balear d'Economia.
ISSN: 84 500-5031-6.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
314 p.
-

Dades Balears 1984
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Institut Balear d'Economia.
ISSN: 84-7535-076-3.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
352 p.
-

Dades Balears 1985
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Institut Balear d'Economia.
ISSN: 84-7535-102-6.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
303 p.
-

Dades Balears 1986
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda.
ISSN: 84-85932-11-0.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
378 p.
-

Dades Balears 1987
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda.
ISSN: 84-7535-166-2.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
369 p.
-

Dades Balears 1988
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda.
ISSN: 84-7535-208-1.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
371 p.
-

Dades Balears 1989
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia.
ISSN: 84-606-0555-8.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
403 p.
-

Dades Balears 1990
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia.
ISSN: 84-60608603.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
397 p.
-

Dades Balears 1991
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia.
ISSN: 84-60608603.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
405 p.
-

Dades Balears 1992
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia.
ISSN: 84-60608603.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
409 p.
-

Dades Balears 1993
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia.
ISSN: 84-60608603.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
494 p.
-

Dades Balears 1994
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia.
ISSN: 84-60608603.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
376 p.
-

Dades Balears 1995
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia.
ISSN: 8460608603.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
361 p.
-

Dades Balears 1996
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia.
ISSN: 84-60608603.
Matèries en català: Illes Balears ; Estadístiques.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) ; Statistics.
357 p.
-