PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
2018-1987 1986-1951
2018
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, vol. 61
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències Naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
230 p.
-

2017
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, vol. 60
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural ; Ciències Naturals .
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
230 p.
-

2016
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, vol. 59
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
230 p.
-

2015
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, vol. 58
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural ; Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
278 p.
-

2014
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, vol. 57
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
246 p.
-

2012
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, vol. 55
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
234 p.
-

2011
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, vol. 54
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
248 p.
-

2010
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, vol. 53
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
230 p.
-

2009
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, vol. 52
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
240 p.
-

2008
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, vol. 51
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
282 p.
-

2007
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, vol. 50
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
312 p.
-

2006
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, vol. 49
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
240 p.
-

2005
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, vol. 48
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
180 p.
-

2004
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, vol. 47
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
196 p.
-

2003
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, vol. 46
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
188 p.
-

2002
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, vol. 45
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
267 p.
-

2001
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, vol. 44
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
156 p.
-

2000
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, vol. 43
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
164 p.
-

1999
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, vol. 42
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
216 p.
-

1998
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, vol. 41
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
248 p.
-

1997
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, vol. 40
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
280 p.
-

1996
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, vol. 39
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
276 p.
-

1995
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, vol. 38
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
204 p.
-

1994
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, vol. 37
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
260 p.
-

1993
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, vol. 36
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
167 p.
-

1992
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, vol. 35
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
250 p.
-

1991
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, vol. 34
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
142 p.
-

1989
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989, vol. 33
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
298 p.
-

1988
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, vol. 32
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
165 p.
-

1987
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, vol. 31
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
164 p.
-