PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
b
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1951
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
42 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1952
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
52 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1953
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
26 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1953b
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
24 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1954
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
66 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, vol. 1
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
123 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, vol. 2
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
180 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1957, vol. 3
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
150 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, vol. 4
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
107 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, vol. 5
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
104 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1960, vol. 6
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
87 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, vol. 7
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
110 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1962, vol. 8
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
97 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1963, vol. 9
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
108 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1964, vol. 10
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
143 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1965, vol. 11
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
168 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, vol. 12
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
181 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1967, vol. 13
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
150 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1968, vol. 14
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
183 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, vol. 15
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
171 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1971, vol. 16
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
176 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1972, vol. 17
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
142 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1973, vol. 18
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
150 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, vol. 19
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
188 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, vol. 20
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
160 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1976, vol. 21
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
192 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, vol. 22
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
244 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, vol. 23
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
218 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, vol. 24
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
142 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, vol. 25
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
218 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, vol. 26
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
242 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1983, vol. 27
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
220 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, vol. 28
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
160 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1985, vol. 29
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
150 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, vol. 30
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
177 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, vol. 31
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
164 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, vol. 32
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
165 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989, vol. 33
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
298 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, vol. 34
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
142 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, vol. 35
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
250 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, vol. 36
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
167 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, vol. 37
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
260 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, vol. 38
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
204 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, vol. 39
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
276 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, vol. 40
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
280 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, vol. 41
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
248 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, vol. 42
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
216 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, vol. 43
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
164 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, vol. 44
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
156 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, vol. 45
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
267 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, vol. 46
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
188 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, vol. 47
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
196 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, vol. 48
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
180 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, vol. 49
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
240 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, vol. 50
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
312 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, vol. 51
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
282 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, vol. 52
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
240 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, vol. 53
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
230 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, vol. 54
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
248 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, vol. 55
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
234 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, vol. 57
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
246 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, vol. 58
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural ; Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
278 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, vol. 59
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
230 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, vol. 60
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Història Natural ; Ciències Naturals .
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
230 p.
-

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, vol. 61
Societat d'Història Natural de les Balears.
ISSN: 0212-260X.
Matèries en català: Ciències Naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
230 p.
-