PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  

 

Sobre aquesta col·lecció

Estudios Lulianos inicià la seva publicació l’any 1957, poc després de la fundació de la Maioricensis Schola Lullistica. La revista se proposava com instrument per a l’acompliment dels objectius de l’Escola, és a dir la investigació rigorosa de Ramon Llull, en els seus diferents aspectes, així com del lul·lisme. El camp d’interès s’extenia també a tots aquells temes que podien fer llum al seu context.
D’aquesta manera la publicació s’inscrivia en el corrent que, amb nous mètodes i criteris, havia iniciat els estudis lul·lians. N’era cabal expressió el fet que el primer article, amb què encetava la nova revista, fos signat pels germans Tomàs i Joaquim Carras i Artau, com també el que en aquell primer quadern el professor Friedrich Stegmüller hi presentés el projecte de l’edició crítica de les obres llatines de Ramon Llull.
L’any 1991 s’adoptà el títol de Studia Lulliana, per tal de fer-lo més proper a l’expressió i al pensament lul·lià, sense alterar, però, la numeració dels volums.

Al llarg del més de mig segle d’existència, la revista ha publicat articles dels més reconeguts especialistes en l’obra de Ramon Llull i representa amb fidelitat l’estat de la investigació lul·lística passa a passa. Per assolir més plenament aquest objectiu, la revista ofereix una bibliografia comentada exhaustiva de totes les publicacions de tema lul·lià que apareixen arreu del món.

Gràcies al suport econòmic de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Sa Nostra, de la Càtedra Ramon Llull i de la Universitat de les Illes Balears, i amb servei tècnic del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, tot el material arreplegat al llarg dels anys se posa a l’abast dels estudiosos d’una manera molt més directe i accessible.

Jordi Gayà Estelrich
Rector de la Maioricensis Schola Lullistica


Continguts

Aquesta col·lecció consta de 49 documents.


Com es pot trobar informació a la col·lecció Studia Lulliana

Hi ha 3 maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:

  • podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó Cerca
  • podeu examinar documents per Volume fent clic en el botó Volums
  • podeu examinar documents per Data fent clic en el botó Dates