PORTAL SOCIAL AJUDA PREFERÈNCIES
tanca aquesta secció de la biblioteca 17 Acolliment familiar
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Análisis de la demanda y resultados del programa : servicio de apoyo al acogimiento de menores familia extensa
Agència editora: Ayuntamiento de Madrid
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Acolliment familiar
Matèria en Espanyol: Menores ; Acogimiento familiar
Matèria en Anglès: Foster home care
Nota: Presentació: Ana Botella
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Decret 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat
Autoria: Conselleria de Presidència i Esports del Govern Balear
Agència editora: Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
Any de publicació: 2006
Tipus de recurs: Decret
Matèria en Català: Serveis socials ; Acolliment familiar ; Adopció ; Legislació
Matèria en Espanyol: Servicios sociales ; Acogimiento familiar ; Adopción ; Legislación
Matèria en Anglès: Human services ; Foster home care ; Adoption ; Legislation
Nota: BOIB Num. 62 del 29 d'abril de 2006
Visualitza el document Visualitza el document en PDF El acogimento en familia ajena : bases conceptuales y metodológicas para la toma de decisiones
Autoria: Rodríguez Borrajo, Mª Elena ; Chana García, Luis Carlos
Agència editora: Cruz Roja
Any de publicació: 2012
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Acolliment familiar
Matèria en Espanyol: Menores ; Acogimiento familiar
Matèria en Anglès: Minors ; Foster home care
Visualitza el document Visualitza el document en PDF El acogimiento familiar en España : una evaluación de resultados
Autoria: Valle, Jorge F. del...[et al.]
Agència editora: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte |Observatorio de la Infancia
Any de publicació: 2008
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Acolliment familiar ; Menors
Matèria en Espanyol: Acogimiento familiar ; Menores
Matèria en Anglès: Foster home care ; Minors
Nota: Investigación realizada por el Grupo de Investigación en Familia e Infancia (GIFI) de la Universidad de Oviedo
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Els acolliments familiars en l'àmbit internacional : el debat de la professionalització
Autoria: Casas Aznar, Ferran ; Navarro, Dolors ; Montserrat, Carme
Font: Col·lecció infància i adolescència ;|05
Agència editora: Generalitat de Catalunya|Departament d'Acció Social i Ciutadania
Any de publicació: 2010
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Acolliment familiar ; Menors
Matèria en Espanyol: Acogimiento familiar ; Menores
Matèria en Anglès: Menors ; Foster home care
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Familias canguro : una experiencia de protección a la infancia
Autoria: Amorós, Pere...[et al.]
Font: Estudios Sociales ;|13
Agència editora: Fundación "La Caixa" |Obra Social
Any de publicació: 2003
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Família ; Acolliment familiar ; Menors
Matèria en Espanyol: Menores ; Acogimiento familiar ; Familia
Matèria en Anglès: Family
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Família : 1ª Jornada de les entitats tutelars
Autoria: Generalitat de Catalunya
Font: Parlem de família ;|3
Agència editora: Generalitat de Catalunya
Any de publicació: 2003
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Família ; Acolliment familiar
Matèria en Espanyol: Familia ; Acogimiento familiar
Matèria en Anglès: Family
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Guia bàsica
Autoria: Generalitat de Catalunya
Agència editora: Generalitat de Catalunya
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Acolliment familiar ; Serveis socials ; Joves
Matèria en Espanyol: Menores ; Acogimiento familiar ; Jóvenes ; Servicios sociales
Matèria en Anglès: Minors
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Guia d'acolliment familiar permanent. Programa de famílies niu : vull una família que em deixi estimar els meus pares
Agència editora: Consell Insular de Mallorca|Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Adopció ; Acolliment familiar ; Família ; Menors
Matèria en Espanyol: Adopción ; Acogimiento familiar ; Familia ; Menores
Matèria en Anglès: Minors
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Guia sobre l'acolliment familiar
Autoria: Dommenech Breca, Anna ; Prats Martínez, Dolors ; Gusch Esteller, Mª Teresa
Agència editora: Generalitat de Catalunya
Any de publicació: 2009
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Acolliment familiar ; Família
Matèria en Espanyol: Acogimiento familiar ; Familia
Matèria en Anglès: Family
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Guía para la elaboración de la historia de la vida : preparación para la adopción y el acogimiento
Agència editora: Gobierno del Principado de Asturias |Consejería de Bienestar Social y Vivienda
Any de publicació: 2015
Tipus de recurs: Guia
Matèria en Català: Adopció ; Acolliment familiar
Matèria en Espanyol: Adopción ; Acogimiento familiar
Matèria en Anglès: Adoption ; Foster home care
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Infants i adolescents acollits pels seus familiars : què en sabem, què en coneixem?
Autoria: Montserrat Boada, Carme
Agència editora: Generalitat de Catalunya|Departament d'Acció Social i Ciutadania
Any de publicació: 2007
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Acolliment familiar ; Menors
Matèria en Espanyol: Acogimiento familiar ; Menores
Matèria en Anglès: Minors ; Foster home care
Visualitza el document Visualitza el document en PDF L'acolliment familiar professionalitzat d'infants i adolescents en unitats convivencials d'acció educativa
Autoria: Casellas i Serra, Sílvia
Font: Col·lecció Eines ;|11
Agència editora: Generalitat de Catalunya|Departament d'Acció Social i Ciutadania
Any de publicació: 2010
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Acolliment familiar ; Família
Matèria en Espanyol: Acogimiento familiar ; Familia
Matèria en Anglès: Foster home care ; Family
Visualitza el document Visualitza el document en PDF La meva famíllia m'acull : projecte per promoure i millorar la família extensa i donar-li suport
Autoria: Llosada, Joan ; Mayoral, Joan ; Planas, Paquita
Font: Col·lecció Papers ;|26
Agència editora: Generalitat de Catalunya|Departament d'Acció Social i Ciutadania
Any de publicació: 2012
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Família ; Acolliment familiar
Matèria en Espanyol: Familia ; Acogimiento familiar
Matèria en Anglès: Family ; Foster home care
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Niños, niñas y adolescentes acogidos por sus familiares : ¿qué sabemos, qué conocemos?
Autoria: Montserrat Boada, Carme
Agència editora: Generalitat de Catalunya|Departament d'Acció Social i Ciutadania
Any de publicació: 2008
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Acolliment familiar ; Menors
Matèria en Espanyol: Acogimiento familiar ; Menores
Matèria en Anglès: Foster home care ; Minors
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Niños que esperan : estudio sobre casos de larga estancia en acogimiento residencial
Autoria: López López, Mónica...[et al.]
Font: Informes, Estudios e Investigación
Agència editora: Ministerio de Sanidad y Política Social
Any de publicació: 2010
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Acolliment familiar
Matèria en Espanyol: Menores ; Acogimiento familiar
Matèria en Anglès: Minors ; Foster home care
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Situación actual del acogimiento familiar de menores en España
Autoria: Fernández del Valle, Jorge ; Bravo Arteaga, Amaia
Agència editora: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Any de publicació: 2003
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Acolliment familiar
Matèria en Espanyol: Menores ; Acogimiento familiar
Matèria en Anglès: Minors