PORTAL SOCIAL AJUDA PREFERÈNCIES
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X-Z 0-9
Visualitza el document en PDF Dades d'atenció de la XADPEP : memòria conjunta 2015 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dades d'atenció de la XADPEP : memòria conjunta 2014 2015. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dades de gènere al municipi de Palma : setembre 2007 - Observatori municipal de la igualtat. 2007. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dades estadístiques d'unitats familiars i menors al municipi de Palma - Observatori municipal de la immigració ; Riera Tur, Delia...[et al.]. 2006. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dades més significatives de la memòria de Càritas Menorca 2013 : Informe 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dades remeses desde Espanya. Banc d'Espanya 2006 : (les dades oficials disponibles sobre remeses realitzades pel Banc d'Espanya, no segreguen la informació per CCAA, ni per províncies) - Aubarell, Gemma ; Aragall, Xavier. 2006. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dados y datos I : Cómic hacia la estadística con probabilidad 0.95 de serlo - Cubero, Javier ; Montserrat i Moll, Antoni (dir.) ; Pipó Jaldó, José Antonio (dir.). 2001. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dados y datos II : Cómic discreto de espatística para un aprendizaje continuo - Cubero, Javier ; Marquès Caldentey, Maria (dir.) ; Font Rosselló, Miquel (dir.). 2005. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dados y datos III : El paso de la incertidumbre al riesgo - Sansó Rosselló, Andreu (dir.) ; Perelló Femenia, Damià (coord.) ; Fernández Vázquez, Sara (coord.) ; Cubero, Javier. 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Datos estadísticos por CMSS-2007 : Anexo a: Población extranjera en el Municipio de Palma - Observatori municipal de la igualtat. 2007. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Datos y cifras. Curso escolar 2009/2010 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Davant la probresa i la exclusió social (Més informació)
Visualitza el document en PDF Debate general sobre mujeres y niñas con discapacidad - Comité de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad. 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Debates fundamentales en el marco de la inclusión social en España 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Debates y dilemas en torno a la prostitución y la trata 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Debats i lectures sobre polítiques de joventut - Llopart, Íngrid ; Serracant, Pau. 2004. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Decadència de la institució escolar i conflictes entre principis - Dubet, François. 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De cara a la ciutadania, de cara al català: guia d'acolllida lingüística per el personal de les administracions públiques i entitats prestadores de serveis públics (Més informació)
Visualitza el document en PDF Declaración de Guanajuato 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Declaración sobre la protección de los niño (Més informació)
Visualitza el document en PDF Decret 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat - Conselleria de Presidència i Esports del Govern Balear. 2006. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Decàleg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : decàleg per un tractament informatiu adequat de les persones joves (Més informació)
Visualitza el document en PDF Decálogo para una imagen social apropiada de la discapacidad (Més informació)
Visualitza el document en PDF Decálogo para un uso apropiado de la imagen social de las personas con discapacidad - Comisión de Imagen Social de la Discapacidad y Medios de Comunicación del CERMI Estatal. 2011. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Deficiències, discapacitats i minusvalideses de la premsa - Amer Ballester, Catalina. 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Definición, uso e interpretación de los indicadores de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social : guía metodológica (Més informació)
Visualitza el document en PDF De géneros, familias e infancias : AFIN Newsletter - Vol. 9 - Grau, Esther ; Marre, Diana. 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dejadnos crecer : menores migrantes bajo tutela institucional - Empez, Núria (coord.). 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De juramentos a libros de normas. : un exámen crítico de los códigos de ética en las profesiones sociales - Banks, Sarah. 2001. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De la dependència a l'autonomia : un model en qüestió? - Feu, Jordi. 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De la dependència a l'emancipació dels joves tutelats i extutelats : claus per a l'acompanyament en aquest procés - Camacho Salazar, Julián. 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De la teoría pedagógica a la práctica educativa. El hogar "pont" del centre socioeducatiu de Es Pinaret. Mallorca - Escoda Trobat, Marta ; Ribas Galumbo, Elisa. 2004. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De la violencia se sale : 17+2 historias de vida - Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Del discurso machista a la violencia de género - González Hermosilla, Fernando. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De l’escola bressol a les polítiques per a la petita infància - Blasco, Jaume. 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De les observacions als indicadors: el mòdul de suport a la gestió del risc en infància i adolescència - Monserrat, Carme,...[et al.]. 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De les "pastilles",...parlem-ne : informació i consells educatius per a pares i mares - Generalitat de Catalunya. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De les "pastilles",...parlem-ne : informació i consells per a educadors - Generalitat de Catalunya. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Delitos incalificables contra niñas y niños : violencia sexual en situaciones de conflicto 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De llengua, diferència i context - Lledo Cunill, Eulàlia. 2005. (Més informació)
Visualitza el document en PDF De los "hijos del corazón" a los "niños abandonados" : contrucción de "los orígenes" en la adopción en España - Román Sobrino, Beatriz San. 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dementia in Europe : Yearbook 2018 : comparison of national dementia strategies in Europe - Alzheimer Europe. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Democracia representativa paritaria y participativa de las mujeres - Infante Castrillo, Nina. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Democràcia, participació i joventut : una anàlisi de l'enquesta de participació política 2011 - Soler i Martí, Roger. 2011. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Demografia i habitatge a Espanya i a les CC.AA - Oliver i Alonso, Josep. 2005. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Demography report 2008 : meeting social needs in an aeging society 2008. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dependencia y atención sociosanitaria 2000. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dependencia y familia : una perspectiva socio-económica - Dizy Menéndez, Dolores (dir.). 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Depender no mola : guía informativa sobre adicciones - Soriano García, Noemi ; Barberá Roselló, Blanca ; Palau, Sergi (autor pictogramas). (Més informació)
Visualitza el document en PDF De políticas y subjetividades. Nuevas estrategias de intervención en dispositivos de inclusión socio-educativa y laboral para jóvenes en Argentina : 2008-2016 - Ferraris, Sabrina ; Roberti, Eugenia ; Burgos, Alejandro ; Pozzer, José Antonio. 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Deporte, recreación y juego - UNICEF. 2004. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Deporte y reeducación de conductas antisociales en prisión : principales experiencias - Castillo Algarra, Joaquina. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Depresión : una crisis global 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Depresión. No, gracias : Saber envejecer. Prevenir la dependencia (Més informació)
Visualitza el document en PDF Depressió social i acceleració dels símptomes de dualització social 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derecho a la intimidad de las víctimas de delitos de violencia de género : derecho al anonimato de las víctimas - Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE) ; Porres García, Izaskun ; Odiozola Guruchaga, Miren. 2018. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derecho al trabajo de las personas con discapacidad - Esteban Legarreta, Ricardo. 2003. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derecho a un futuro : las negociaciones sobre el cambio climático deben tener en cuenta a los niños 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derecho penal sexual y reforma legal: análisis desde una perspectiva político criminal - Gómez Tomillo, Manuel. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos desalojados : el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España - Amnistía Internacional. 2015. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos fundamentales y discapacidad - Martínez-Pujalte, Antonio-Luis. 2015. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad : informe España 2018 : especial relevancia en cuanto a la protección, promoción y garantía del derecho al trabajo digno - Serra, María Laura. 2019. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad : informe España 2017 2018. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos humanos en la frontera sur. 2010-2011 - Jacquemart, Guillaume..., [et al.]. 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos humanos, mujer e inmigración: hacia una educación intercultural en el aula - Martínez Ten , Luz ; Tuts, Martina. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos humanos y discapacidad : informe España 2016 - Pérez Bueno, Luis Cayo ; Lidón Heras, Leonor (dir). 2017. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos humanos y discapacidad : informe España 2013 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos humanos y discapacidad : informe España 2014 - Pérez Bueno, Luis Cayo; Lidón Heras, Leonor. 2015. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos humanos y discapacidad : informe España 2015 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos humanos y discapacidad en España : informe de situación - Lidón Heras, Leonor ; Fundación ONCE. 2008. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos humanos y discapacidad: informe España 2008-2010. Resumen ejecutivo (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos laborales y de seguridad social de las mujeres víctimas de violencia de género : Ley orgánica, 1/2004, de 29 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Normas de desarrollo (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derechos sociales - Instituto de la juventud. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Derecho y discapacidad : in memoriam José Soto García-Camacho - Pérez Bueno, Luis Cayo (dir.) ; Lorenzo García, Rafael de (dir.). 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desafíos y avances en la prevención y el tratamiento de las drogodependencias - Salas, Lino F. ; García, Isabel. 2004. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desarraigados : una crisis creciente para los niños refugiados y migrantes 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años - Fernández Díaz, Mª Asunción...[et al.]. [s.d.]. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desarrollo de programas de prevención en centros de internamiento de menores - Martín, Yolanda Nieves ; Molina Sánchez, Carlos; Rivero Marcos, Victoria. 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia : IV dictamen del Observatorio - Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]. 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia : V dictamen del Observatorio - Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]. 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia : III dictamen del Observatorio - Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]. 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia : II dictamen del Observatorio - Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]. 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desarrollo humano en España. 1980-2011 - Herrero, Carmen ; Soler, Ángel ; Villar, Antonio. 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desarrollo humano y pobreza en España - Herrero, Carmen ; Villar, Antonio ; Soler, Ángel. 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desarrollo y perviviencia de origen en la inmigración marroquí en España : hacia la actualización del "Atlas de la inmigración magrebí en España" - Taller de estudios internacionales mediterráneos (TEIM) ; Universidad Autónoma de Madrid ; López García, Bernabé (dir.) ; Bravo López, Fernando...[et al.]. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Descobrim els nostres drets - Generalitat de Catalunya. 2003. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desheredados : desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España - Marcos, Liliana ; Ubrich, Thomas. 2017. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desheredados : desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España - Marcos, Liliana ; Ubrich, Thomas. 2017. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desigualdades de género. Jóvenes inmigrantes (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desigualdades socioeconómicas, consumo de drogas y territorio 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desigualdades socioeconómicas, consumo de drogas y territorio en España 2015. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desigualdad invisible : segunda edición del estudio "El futuro comienza hoy" sobre las expectativas y actitudes de estudiantes españoles de la ESO - Fundación Adsis. 2015. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desigualdad, pobreza y futuro - Barinaga, Ramón. 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desigualdad, pobreza y privación - Ayala Cañon, Luis (coord.). (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desigualdad, pobreza y privación - Ayala Cañon, Luis (coord.) ; Ayala Cañon, Luis...[et al.]. 2008. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desigualdad y derechos sociales : análisis y perspectivas 2013 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desigualtats de gènere en els mercats de treball de les Illes Balears : Any 2006 - Observatori municipal de la igualtat. 2006. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desmontando a ni-ni : un estereotipo juvenil en tiempos de crisis - Navarrete Moreno, Lorenzo (dir.)...[et al.]. 2011. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Despesa social i creixement econòmic. Els models - López i Casanovas, Guillem. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Desprotección social y estrategias familiares : análisis y perspectivas 2017 - Fundación Foessa. 2017. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Después de la adopción : necesidades y niveles de apoyo - Palacios, Jesús. 2007. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Detecció de situacions d'exclusió social de la població de Palma : estudi - Ajuntament de Palma. 2017. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Detección y atención psicosocial precoz de la violencia doméstica contra las mujeres vulnerables - Méndez, Elvira. 2008. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Detección y notificación de casos de maltrato infantil : guía para la ciudadanía - Aller Floreancig, T. ...[et al.]. 2011. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Determinantes del consumo intensivo de alcohol en jóvenes universitarios - Motos Sellés, Patricia. 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Developing Anti-Discrimination Law in Europe : the 25 EU member states compared - Bell, Mark ; Chopin, Isabelle ; Palmer, Fiona. 2007. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnosi de la igualtat d'oportunitats de les dones en la universitat pública i disseny d'un plà d'actuació : Memòria del projecte - Martínez Costa, Ma. Carmen...[et al.]. 2005. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnosi municipi de Palma - Observatori municipal de la igualtat. 2005. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnosi per al IV pla d'igualtat de les Illes Balears : document de conclusions 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnosi sobre les violències que afecten les persones joves - Berga i Timoneda, Anna; Lluís Sáez i Giol (dir.) ; Fàbregues i Fijóo, Sergi; Meneses i Naranjo, Julio. 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnòstic del circuit d'atenció a víctimes de violència de gènere al municipi de Palma - Observatori municipal de la igualtat. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi : 2017 - Observatorio Vasco de la Juventud. 2017. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnóstico de la situación del voluntariado de acción social en España - Plataforma del Voluntariado de España. 2011. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnóstico del emprendimiento social juvenil en España. Síntesis de un encuentro (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnóstico del Tercer Sector de Acción Social 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnóstico sobre la accesibilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación en España - Tejerina, Rosa ; Soriano, Diego ; Quincoces, Juan Luis. 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnóstico social de la comunidad gitana en España : un análisis constrastado de la encuesta del CIS a hogares de población gitana 2007 - Laparra, Miguel. 2011. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diagnóstico social de la situación de la familia, la infancia, la adolescencia y del sistema de protección a la infancia de la Comunidad Foral de Navarra - Subdirección de Familia y Menores, de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. 2017. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dia internacional contra la violència de gènere 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dialoga amb els adolescents : per una major qualitat de la comunicació en el si de la família 2001. (Més informació)
Visualitza el document de Microsoft Word Diario de un educador : reflexiones sobre los servicios sociales - Sánchez Rodríguez, Sera. 2003. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dibujando la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo : una cuestión de derechos (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diccionari de les religions per a noies i nois de 10 a 14 anys - Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) ; Monfort, Lourdes ; Toledo, Ricard ; Ruiz, Leticia (il·lustradora). 2017. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diccionari de psiquiatria - Termcat. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diccionari de serveis socials - Colomer i Artigas, Rosa (dir.) ; Rustullet i Tallada, Jordi (dir.). 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diccionario de educación para el desarrollo - Celorio, Gema (coord.) ; López de Munain, Alicia (coord.). 2007. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dictàmen 7/2009 del Consell Econòmic i Social sobre l'eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears - Consell Econòmic i Social (CES). 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diez mitos sobre la conciliación de la vida laboral y familiar - Macinnes, J.. 2005. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diferencias culturales y conflictos de valores - Sayegh, Michel. 2001. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diferencias culturales y conflictos de valores - Levi, Zvi. 2001. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diferencias en la actuación de la inspección de educación en centros públicos, privados y concertados : differences in the action of inspection of education in public, private and state assisted centres - Galicia Mangas, Francisco Javier. 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diferencias en la percepción de consumo recreativo de drogas entre chicos y chicas jóvenes : un análisis desde la perspectiva de género - Fundación Atenea. 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diferentes : guía ilustrada sobre la diversidad y la discapacidad - Ponce, Angels ; Gallardo, Miguel (ilustrador). 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diferentes : guía ilustrada sobre la diversidad y la discapacidad - Ponce, Angels ; Gallardo, Miguel (ilustrador). 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diferències entre homes i dones en els àmbits familiar, social, econòmic i polític 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dinàmiques metropolitanes i efectes sobre el temps - Vilà, Gemma ; Alabart, Anna. 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dinámicas familiares, organización de la vida cotidiana y desarrollo infantil y adolescente en familias homoparentales - González, Maria del Mar..[et al.]. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Directori de la xarxa infojove (Més informació)
Visualitza el document en PDF Directrices generales para la prevención del suicidio - Dumon, Eva ; Portzky, Gwendolyn. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Directrices para educadores sobre la manera de combatir la intolerancia y la discriminación contra los musulmanes : afrontar la islamofobia mediante la educación - Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Directrices para el diseño de estrategias de acción directa para combatir la explotación sexual comercial infantil : Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) 2007. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) - Consejo de la Unión Europea. 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Disability and non-discrimination law in the European Union : an analysis of disability discrimination law within and beyond the employment field 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Disability in sustainability reporting - Global Reporting Initiativa (GRI). 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discapacidad, envejecimiento y dependencia: el país de las tecnologías - Alcantud Marin, Francisco ; Sotos Portalés, Carlos. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discapacidades e inclusión social - Colectivo Ioé (Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada, Walter Actis. 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discapacidad intelectual y salud mental : trabajo en red : guía para la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y alteraciones de la salud mental y/o del comportamiento - Cobo Molina, Catalina (coord.). 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discapacidad, Tercer Sector e Inclusión Social : estudios en homenaje a Paulino Azúa Berra - Pérez Bueno, Luis Cayo (dir.). 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discapacidad y educación : V Jornada Debate 2011. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discapacidad y familia : la conciliación laboral y el desarrollo de los hijos con discapacidad - Fundación Adecco. 2017. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discapacidad y fiscalidad : propuestas para una mayor inclusión social - Pérez Bueno, Luis Cayo (dir.). 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discapacidad y sistemas alternativos de resolución de conflictos : un cauce adicional de acceso a la justicia y una oportunidad para la inclusión - Pèrez Bueno, Luís (dir.) ; Álvarez Ramírez, Gloria. 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discriminación y comunidad gitana : informe anual 2012 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discriminación y comunidad gitana : informe anual 2017 - Fundación Secretariado Gitano. 2017. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discriminación y comunidad gitana : informe anual 2014 - Fundación Secretariado Gitano. 2015. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discriminación y comunidad gitana : informe anual 2016 - Fundación Secretariado Gitano. 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discriminación y comunidad gitana : informe anual 2013 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discriminación y comunidad gitana : informe anual 2015 - Fundación Secretariado Gitano. 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Discrimination in the European Union : perceptions, experiences and attitudes 2008. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diseñar y construir sin olvidar a personas con silla de ruedas y movilidad reducida - Gonzalez Blanco, Enrique. 2002. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Disparidades y necesidades multiculturales en la atención sanitaria a las madres inmigrantes - Méndez, Elvira ; Santiñà, Manuel. 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Distintas miradas y actitudes, distintos riesgos : ellas y ellos frente a los consumos de drogas - Rodríguez San Julián, Elena ; Megías Quirós, Ignacio ; Martínez Redondo, Patricia. 2019. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Distribución de la renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona - Calvo, María Jesús. 2007. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diversas mujeres diversas : historias de resiliencia, empoderamiento y olvido - Calvo Novell, Carmen. 2019. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diversidad sexual y convivencia : una oportunidad educativa - Pichardo Galán, José Ignacio (coord.),..[et al.]. 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diversitat cultural i exclusió social : dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat - Gratacós i Guillén, Pep ; Ugidos Franco, Pilar. 2011. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diversitat funcional, afectivitat i sexualitat : algunes qüestions ètiques que plantegen les relacions afectives i sexuals de les persones amb diversitat funcional amb necessitats de suport extens o generalitzat que viuen en residències - Grup de Reflexió d’Ètica Aplicada del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Diàleg amb Fernando Fantova : Ens estem adonant que la inhibició en l'àmbit dels serveis socials surt força cara - Relats, Vicenç. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Documento de consenso de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida y Grupo de Estudio de Sida, sobre la Asistencia en el ámbito sanitario a las mujeres con infección por el VIH : marzo 2013 - Polo Rodríguez, Rosa; Amador Prous, Concepción (coords.) ; Panel de expertos de la SPNS y GeSIDA. 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Documento de posición sobre vivienda 2013. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Documentos profesionalizadores: : Definición de educación social, código deontológico del educador y la educadora social y Catálogo de funciones y competencias del educador y la educadora social 2007. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Document sobre dones i ciència : Documento sobre mujeres y ciencia - Gonález Duarte, R. (coord.) ; Grup d'Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret. 2004. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Document sobre envelliment i vulnerabilitat = Documento sobre envejecimiento y vulnerabilidad = Document on ageieng and vulnerability - Casado, M. ; Rodriguez, P. ; Vilà, A. (coords.). 2016. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Documents professionalitzadors : Definició d'Educació Social. Codi Deontològic de l'educador i l'educadors social. Catàleg de funcions i competències de l'educadora i l'educador social (Més informació)
Visualitza el document en PDF Docència universitària i necessitats especials - Laborda Molla, Cristina. 2005. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Domestic violence and abuse : how health services, social care and the organizations they work with can respond effectively 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Domestic workers across the world : global and regional statistics and the extent of legal protection 2013. (Més informació)
Visualitza el document de Microsoft Word Domicilio de inserción para jóvenes sin techo: : nuevas reflexiones, tres años después - Asociación Albéniz. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dones en crisi : informe de recerca - Sales Gutiérrez ; Camarasa i Casals, Mar. 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dones i ciència: pla d'acció a Catalunya : propostes d'actuació per a superar les desigualtats de gènere en l'àmbit científic - Miquel, Victòria. 2005. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dones i feminismes : bibliografia selectiva 2006. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dones i mercat de treball 2011. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dones i mercat de treball 2010. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Donor insemination: child development and family functioning in lesbian mother families - Brewaeys, A. ; Ponjaert, I. ; Hall, E.V. va. 1997. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Do parents influence the sexual orientation of their children? Findings from a longitudinal study of lesbian families. - Golombok, Susan ; Tasker, fiona. 1996. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dormir es salud : Saber envejecer. Prevenir la dependencia (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dos años de reforma sanitaria : más vidas humanas en riesgo - Médicos del Mundo. 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dossier: las familias homosexuales (informe sobre la realidad social de las familias formadas por lesbianas, gays y sus hijos) - Generelo, Jesús ; Gimeno, Beatriz ; Molinuevo, Belén. 2000. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dossier pobreza de EAPN España 2014 - EAPN-ES. 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dret a la salut en el col·lectiu gai, lesbià i transsexual : estat de la qüestió, anàlisi crítica i recull bibliogràfic - Pineda Lorenzo, Montserrat. 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dret a l'habitatge: noves solucions, noves polítiques 2012. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Drets dels nins, nines i joves esportistes (Més informació)
Visualitza el document en PDF Drets humans al carrer (Més informació)
Visualitza el document en PDF Drets i deures de la ciutadania : guia bàsica per la convivència ciutadana - Observatori municipal de la igualtat. 2007. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Drets socials i immigració (Més informació)
Visualitza el document en PDF Drogas de síntesis: : consecuencias para la salud 2002. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Drogas sometidas a fiscalización internacional (Més informació)
Visualitza el document en PDF Drogodependencia en menores extranjeros no acompañados (MENA): su derecho a una educación y salud de calidad - Martínez, Iñaki ; Pastor, Fátima. 2009. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Drogodependencias y justicia - Menéndez Gómez, Juan Carlos ; Sutil Martínez, Julio. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Drug consumption rooms in Europe : organisational overview - Woods, Sara. 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Drug consumption rooms in Europe models, best practice and challenges - Schäffer, Dirk ; Stöver, Heino. 2014. (Més informació)
Visualitza el document en PDF Dues prefessions i una família : estudi sobre les famílies amb dos ingressos a Catalunya - Chinchilla, Núria ; Poelmans, Steven. 2003. (Més informació)
Visualitza el document en PDF ¿Dónde estan las llaves? : Investigación politológica y cambio pedagógico en la educación cívica - Pedró, Francesc. (Més informació)