PORTAL SOCIAL AJUDA PREFERÈNCIES
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 9 Darreres aportacions sobre història de la família i la infància en Europa... (Codi d'assignatura 10986)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 14 Dret del menor i de la família (Codi d'assignatura 10889)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 10 El treball corporal i perspectives psicomotrius actual (Codi d'assignatura 10827)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 15 Estudi internacional comparat dels sistemes d'avaluació de necessitats (Codi d'assignatura 10891)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 12 Intervenció en dèficit d'atenció/hiperactivitat (TDAH) (Codi d'assignatura 10899)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 17 Investigacions sociològiques i antropològiques avançades sobre família i parentiu (Codi d'assignatura 10985)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 13 L'activitat física i l'esport com estratègia de socialització entre pares (Codi d'assignatura 10901)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 17 La investigació qualitativa (Codi d'assignatura 10989)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 13 Mediació en Contextos Socials i Educatius (Codi d'assignatura 10896)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 15 Models d'intervenció educativa per a la competència familiar (Codi d'assignatura 10895)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 9 Models i tècniques d'Intervenció en acollida i adopció (Codi d'assignatura 10900)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 13 Polítiques europees i serveis educatius a la primera infància (Codi d'assignatura 10903)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 6 Practiques d'intervenció amb menors (Codi d'assignatura 10904)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 18 Relació entre família, l'escola i els Serveis Socials (Codi d'assignatura 10894)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 22 Sistemes interns d'avaluació de programes, serveis i institucions de menors (Codi d'assignatura 10988)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 7 Tècniques d'intervenció educatives i conductuals en menors i família (Codi d'assignatura 10898)
obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut 4 Técniques d'anàlisi multivariable aplicades al modelatge estadístic en la investigació científica (Codi d'assignatura 10987)