PORTAL SOCIAL AJUDA PREFERÈNCIES
A B C D E F G H I J-L M N-O P Q-R S T-U V-X
tanca aquesta secció de la biblioteca 26 Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Assetjament escolar (Bullying)
Autoria: Gelabert Morro, Margalida...[et al.] ; Rul.lan Losada, Gaspar (dir)
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2005
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Bullying ; Joves ; Assetjament psicològic entre iguals
Matèria en Espanyol: Bullying ; Jóvenes
Matèria en Anglès: Bullying
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Atenció primerenca : guia per a families
Autoria: Coll Mulet, Maria ; Ferrer i Cerdà, Elena ; Verger Gelabert, Sebastià
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2007
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Família ; Menors ; Serveis socials
Matèria en Espanyol: Familia ; Menores ; Servicios sociales
Matèria en Anglès: Family ; Social service ; Minors
Nota: Presentació de: Rul.lan Losada, Gaspar
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Conclusions de les jornades sobre els drets del menor i els mitjans de comunicació
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2005
Tipus de recurs: Document tècnic
Matèria en Català: Infants ; Drets dels infants ; Mitjans de comunicació de massa
Matèria en Espanyol: Derechos de los menores ; Menores ; Medios de comunicación social
Matèria en Anglès: Children ; Children's rights ; Mass media
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Convenció sobre els drets de l'infant
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2006
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Infants ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Children ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Convenció sobre els drets de l'infant = Convención sobre los derechos del niño : versió adaptada per joves = versión adaptada para jóvenes
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2006
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Infants ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Children ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Dialoga amb els adolescents : per una major qualitat de la comunicació en el si de la família
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2001
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Joves ; Família
Matèria en Espanyol: Jóvenes ; Familia
Matèria en Anglès: Youth
Nota: Presentació de: Fernanda Caro Blanco
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Drets dels nins, nines i joves esportistes
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Drets Humans
Matèria en Espanyol: Derechos humanos ; Menores
Matèria en Anglès: Minors
Visualitza el document Visualitza el document en PDF El joc i les joguines infantils : recomenacions per a la familia
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2007
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Educació ; Menors
Matèria en Espanyol: Educación ; Menores
Matèria en Anglès: Picazo Avendaño, Maria Teresa
Visualitza el document Visualitza el document en PDF El joc infantil i les juguetes : recomanacions per a la família
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Educació ; Família ; Menors
Matèria en Espanyol: Educación ; Familia ; Menores
Matèria en Anglès: Education
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Estudi guarderies: Eivissa i Formentera 2002
Autoria: Cardona Bonet, Antònia...[et al.]
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2002
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Educació
Matèria en Espanyol: Educación ; Menores
Matèria en Anglès: Education
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Informe 2014
Autoria: Oficina de Defensa dels Drets del menor (ODDM)
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2015
Tipus de recurs: Informe
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Informe any 2000
Autoria: Oficina de defensa dels drets del menor (ODDM)
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2000
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Informe any 2001
Autoria: Oficina de defensa dels drets del menor (ODDM)
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2001
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Informe any 2002
Autoria: Oficina de Defensa dels Drets del menor (ODDM)
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2002
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Informe any 2003
Autoria: Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del menor
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2003
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Informe any 2004
Autoria: Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del menor
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2004
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Informe any 2005
Autoria: Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del menor
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2005
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Informe any 2006
Autoria: Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del menor
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2006
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Informe any 2013
Autoria: Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del menor
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2013
Tipus de recurs: Informe
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF La participació dels infants pot ser una realitat : manual per a la participació
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2002
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Educació ; Menors
Matèria en Espanyol: Educación ; Menores
Matèria en Anglès: Minors
Nota: Presentació de: Fernanda Caro Blanco
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Memoria de actividades 2015
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2015
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Memòria d'activitats 2007
Autoria: Oficina de defensa dels drets del menor (ODDM)
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2007
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors
Matèria en Espanyol: Menores
Matèria en Anglès: Minors
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Memòria d'activitats 2008
Autoria: Oficina de defensa dels drets del menor
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2008
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors
Matèria en Espanyol: Menores
Matèria en Anglès: Minors
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Memòria d'activitats 2009
Autoria: Oficina de defensa dels drets del menor (ODDM)
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2009
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors
Matèria en Espanyol: Menores
Matèria en Anglès: Minors
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Memòria d'activitats 2010
Autoria: Oficina de defensa dels drets del menor (ODDM)
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2010
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors
Matèria en Espanyol: Menores
Matèria en Anglès: Minors
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Memòria d'activitats 2014
Agència editora: Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM)
Any de publicació: 2014
Tipus de recurs: Monografia
Matèria en Català: Menors ; Drets dels infants
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores
Matèria en Anglès: Minors ; Children's rights