HOME HELP PREFERENCES
c e f g h i l m p r s t
Història i ciència: commemoració dels 40 anys de l’arribada de l’home a la Lluna
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 16
Ginard, Antelm, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Vicens, Damià, editor
Data: 2010.
Identificador: ISBN: 9788415081494.
Matèries en català: Història Natural ; Astronomia ; Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History ; Astronomy ; Natural Science.
201 p.
-

Història natural de l'Arxipelag de Cabrera
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 2
Alcover, Josep Antoni, editor ; Ballesteros, Enric, editor ; Fornós Astó, Juan José, editor
Data: 1993.
Identificador: ISBN: 8427307039.
Matèries en català: Ciències naturals Illes Balears Cabrera Història.
Matèries en anglès: Natural history Spain Cabrera .
793 p.
-

Història Natural del Migjorn de Menorca
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 11
Fornós, Joan J., editor ; Obrador, Antoni, editor ; Rosselló, Vicenç M., editor
Data: 2004.
Identificador: ISBN: 84-609-3585-X.
Matèries en català: Història Natural ; Ciències Naturals ; Medi ambient.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Science ; Natural environment.
374 p.
-