HOME HELP PREFERENCES
c e f g h i l m p r s t
Geomorfologia litoral : Migjorn y Llevant de Mallorca
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 15
Fornós, Joan J., editor ; Ginés, Joaquín, editor ; Gómez-Pujol, Lluis, editor
Data: 2007.
Identificador: ISBN: 9788476329955.
Matèries en català: Història Natural ; Geomorfologia ; Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History ; Geomorphology ; Natural Science.
223 p.
-

Geomorfologia Litoral i Quaternari : Homenatge a Joan Cuerda Barceló
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 14
Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Vicens, Damià, editor
Data: 2007.
Identificador: ISBN: 9788496376133.
Matèries en català: Geomorfologia ; Geologia.
Matèries en anglès: Geomorphology ; Geology.
388 p.
-

Geomorfología Litoral de Menorca. Dinámica, evolución y prácticas de gestión
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 25
Gómez-Pujol, Lluis, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor
Data: 2017.
Identificador: ISBN: 978-84-697-5311-8.
Matèries en català: Geologia ; Geomorfologia.
Matèries en anglès: Geology ; Geomorphology.
298 p.
-

Guia de la Caça a les Illes Balears
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 7
Seguí Campaner, Bartomeu ; Bonner, Aina, il·lustradora
Data: 2000.
Identificador: DL: PM-1560/2000.
Matèries en català: Gestió cinegètica ; Medi Ambient.
Matèries en anglès: Hunting management ; Natural environment.
182 p.
-